“et sett” er en betegnelse som brukes i styrketrening og kroppsbygging. “Et sett” er et gitt antall repetisjoner utført sammenhengende innenfor en øvelse. Her er et sett for Gud!


Gud er kjærlighet. Å leve i kjærlighet er det vi
som mennesker med sikkerhet kan gjøre og vite
er rett. Når hver enkelt av oss praktiserer neste-
kjærlighet, da blir verden er bedre sted å leve.
Praktiser det! Det er en treningssak som alt
alt annet i livet.
Vi løfter vekten sammen
På trening, i livet, mennesker, sammen. Det er intet dårlig eller ondt i å trene. Tvert i mot. Vår herre har gitt oss kroppen og vil at vi skal bruke den. Å trene og holde seg i form er ærlig og godt. Gjennom trening kan vi også lære oss disiplin. Å ofre og tåle smerte, være tålmodige og jobbe lydig mot gode målsetninger. Tiden vi bruker på å trene er også tid hvor vi kan dyrke åndelige verdier og jobbe med tankene våre på en god og positiv måte og forme et bedre liv.

1. repetisjon
Jeg vil leve med kjærlighet overfor mennesker jeg møter og har rundt meg.


2. repetisjon
Jeg vil andre mennesker godt og blir glad når jeg kan gjøre et annet menneske gla.


3. repetisjon
Jeg vil ikke dyrke ondskap. Jeg vil velge det Gode og la det være min livs vei.


4. repetisjon
Jeg velger å ikke være bitter eller sint, men å være stor med store tanker og gi tilgivelse. Slik Gud kan tilgi meg, vil jeg tilgi andre.


5. repetisjon
Jeg vil disiplinere hele mitt liv slik jeg gjør med treningen min. Jeg vil styre meg til rettferd og ikke dyrke urettferd.


6. repetisjon
Jeg vil ved mine gode gjerninger og velmenende tanker og intensjoner, åpne for at Gud lar gode ting skje i livet mitt. Jeg minner meg selv på at det gode jeg sender ut, kommer som det gode tilbake.


7. repetisjon
Jeg vil ikke svare på vondt med vondt. Jeg vil ikke drive hevn.


Sjelen trenger åndelig føde
På samme måte som en gjennom trening dyrker kroppen og framgang, så trenger også sjelen føde og stell. Å leve i kjærlighet og rettferd er noe som kan påvirkes og trenes. Ved å være like flink til å lære seg selv gjennom bevisst tenking og handling, så kan nye gode vaner og adferdsmønster læres.


Framgang og vekst på alle områder
Med samme framgang som i muskler og framgang, kan enhver utøver vokse som et helt menneske i sjel og ånd, og forme seg selv til å være og tenke et godt menneske. Om fortiden er full av dårlige ting, så kan en på dagen snu seg og begynne en bedre vei.


Gud er alt det godes kraft
Selv snakker jeg om Gudstro og derfra vilje og lyst til å leve livet som et godt menneske. Gudstro betyr ikke at du skal kaste deg hodestups over Bibelen eller løpe til nærmeste menighet, om så er så pass i allefall på at det blir noen kilometer fram og tilbake. Å leve i Guds bilde tolker jeg som noe så enkelt som å dyrke alt det gode, vise og være rettferdig, og fare fram mildt og som snill.
Kjærighet, varme, omtanke, og
vennskap. Vi har det i oss, men
det må velges. Vi må dyrke det
som er bra! Du sår det du høster
og det du sender ut, får du
tilbake. Gjør det mot andre,
som du vil de skal gjøre mot deg.


Ta i mot livet
Man kan være like fjern eller nær alle religioner. Det viktige er at du personlig tror på Gud. Settet med leveregler og hva som er fra Gud eller han andre, det har du i deg. Alle mennesker har instinktivt i seg evnen til å se og skille det gode og det onde. Midt mellom ligger menneskenaturen. Et menneske består snånn sett av tre elementer som hver representerer hver sin intensjon. Det er opp til oss å velge hvilket elemnet vi lar styre oss. Ingen er perfekt. Ingen blir perfekt. Men prøv!


Finnes Gud?
Et bevis for øyenene våre hadde endret hele verden til det monotone og ensidige. Gud holder seg skjult. Kanskje vil han se hvordan vi legger opp vår vei. Kanskje vil Han se våre hjerter, våre valg, intensjoner og handlinger. Hvem vet? Men den som skal skape urettferdighet og smerte, Han må kjenne til hva som eksakt er rettferdighet, og hva som eksakt er det motsatte av smerte. Skaperverket er så vanvittig komplisert og så uhyre nøye gjennomtenkt, at det er forståelig å anse at jordens urettferdighet og smerte også er nøye gjennomtenkt og lagt til rette.


Velg livet, veien og Målet
Om mennesker fulgte Guds kjærlighet og kun holdt seg til den, da hadde verden vært et mye bedre sted å være. Det er det liten tvil om. Et faktum er at det finnes mennesker som lever slik, beviser at det er mulig. Det er opp til hver enkelt å ta valget sitt. Om andre ikke velger kjærligheten, så er ikke det noe som kan forhindre deg i å gjøre det. Veien blir verre, veien blir hard, ja. Men du kan ta dine valg likevel!