Nå er det mulig å slanke seg med full hastighet samtidig som du bygger maksimalt med styrke, utholdenhet og muskelmasse! Og slankingen gir ingen sult!

Full effekt på alt!


Kroppen bygd for overskudds-slanking
Prinsippet slankeopplegget PLUSS bygger på, er en i vår moderne tid en glemt fysiologisk funksjon i mage- og tarmsystemet. Fra før av har vi kjent godt til kroppens lagring av ekstra kalorier som underhudsfett. Erfaringer viser nå at kroppen i tillegg har et annet lagringssystem. Dette lagringssystemet kan ta i mot store mengder mat som tilføres på kort tid. I motsetning er lagring av kalorier som underhudsfett en relativt treg prosess, der kroppen ikke klarer å lagre stort mer enn hundre til hundre og femti gram kroppsfett per døgn. Det tilsvarer ikke mer enn rundt tusen kalorier. Så om du skulle spise to tusen kalorier for mye en dag, og tusen av dem klarte kroppen å lagre som kroppsfett,hvor ble da de siste tusen kaloriene av? Det du putter i deg som ikke er kommet ut igjen, det er fortsatt inne i deg.
Gedigne måltider får buken
til å vokse uten at under-
hudsfettet øker i særlig grad.
Litt for mye mat daglig over
lang tid, får underhudsfettet
til å øke og bli stort, mens
buken ikke trenger å bli så
særlig mye større. De to
ulike måtene kroppen
reagerer med, viser atdet
finnes 2 forskjellige systemer
for lagring av overskudds-
kalorier: Et hurtig system
(tynntarmen), og et tregt
system (underhudsfettet).
Tynntarmen er lagertarmen
Den overflødige matmengden bearbeides i magesekken, hvorpå den sendes ned i tynntarmen hvor ernæringen lagres. Kroppen skiller ut fiber og andre avfallsstoffer som avføring, men beholder kaloriene i en slags ernæringsvæske/ernæringsgrøt i tynntarmen. Denne ernæringsvæsken blir ikke bearbeidet til underhudsfett.


Dette er en meningsfylt forklaring på hvorfor mennesket har så mange meter med tynntarm som vi har. Tarmen har ikke bare som funksjon å ta opp næringen, men fungerer også som lager for overskuddskalorier.


Hvorfor en slik funksjon?
Langt tilbakehadde ikke mennesket den samme jevne og sikre tilgangen på mat som moderne mennesker i den vestlige verden har. Derfor var det viktig å kunne spise mye mat på kort tid, når man kom over naturlige forekomster. I og med at kroppen bruker lang tid på å øke sine fettreserver på kroppen (underhudsfettet kan ikke øke raskere enn med 0,5 – 1 kg per uke), så er det innlysende at en rask lagringsfunksjon i tynntarmen, var en svært viktig og nødvendig funksjon.


Dersom tarmsystemet ikke hadde slik lagringsmulighet, hva ville da skje når man spiser mer mat enn det kroppen rekker å omsette til energiforbruket sitt og underhudsfettet? Da måtte maten ha kommet hel og ikke nedbrutt gjennom tarmsystemet. Hvis du daglig spiser såvidt i overkant av 1000 kalorier for mye i en ukes tid, så kan kroppen akkurat klare å lagre dette som underhudsfett (7500 kal. = 1 kg kroppsfett). Men hvis du spiser 3000 kalorier for mye hver dag, da ender du opp med 14.000 kalorier som kroppen ikke hadde mulighet til å klare å lagre som underhudsfett. Og siden du har registrert at maten kommer ikke hel ut igjen, hvor er de fjorten tusen kaloriene blitt av? De er i tynntarmen din.
Men kroppen fungerer ikke på samme måten i forhold til hvordan kaloriene behandles og omsettes, i forhold til disse to både like og ulike lagringssystemene. Underhudsfettet tas ikke i bruk av kroppen før den registrerer sult. Det betyr at kroppen går i forsvarsposisjon for å overleve matmangelen. Sult gir en rekke negative virkninger: Musklene og overskuddet i dem reduseres, forbrenningen reduseres, du blir svakere, slapp, sliten, mister evnen til å bygge opp styrke, utholdenhet og muskler, og, det er lidelse som gjør vondt.


Slanking innebærer ikke lenger sult eller redusert forbrenning!
Men dersom overskuddskaloriene er lagret i tynntarmen, regner kroppen annerledes på det. Svært annerledes! Lageret av kalorier i tynntarmen gjør at kroppen ikke går i forsvarsposisjon, det oppstår ikke sult og forbrenningen går ikke ned! Selv om du spiser mindre, vil ikke det føre til sult!


Samtidig som kroppen tar i bruk overskuddskaloriene i tynntarmen, tar den også i bruk underhudsfettet. Kroppen kompenserer for kalorimangelen i ditt daglige matinntak, ved å ta i bruk både underhudsfettet og ekstrakaloriene lagret i tarmen. Det betyr at du kan oppnå full slankeeffekt uten sult, og uten at overskuddet ditt eller treningseffekten din reduseres!


Dermed er alterneringen mellom treningsperioder og slankeperioder over for de fleste utøvere. Du kan gjøre alt sammen samtidig og med maksimal effekt!


Du kan bestille og laste ned slankeopplegget PLUSS på www.trim.no/programmer.