CLA er et meget lovende kosttilskudd som har påvist effekt på både forbrenning og muskeltilvekst.DYRENE, GRESSMARKENE OG BØNDENE: Våre
viktigste kort på hånden vedrørende vår egen
nasjonale overlevelse.
CLA er en type fett som naturlig finnes i kjøtt og melk. Det blir dannet når kuen spiser gress.


Produksjonen av CLA er ikke like stor når kuen spiser høy. Ettersom det moderne jordbruket anvender høy isteden for gress i mye større utstrekning enn før, har halvparten av naturlig CLA minsket i vår kost. Det er noe som uroer forskere siden de har funnet ut at CLA kan ha en rekke interessante effekter både på helsen og formen. CLA består egentlig av et flertal isomerer (varianter) av fettsyren konjugered linolsyre. På engelsk heter dette conjugated linoleic acid hvor forkortningen CLA kommer fra. Det virker som om ulike isomerer av CLA har noen varierende egenskaper, og at det er derfor et og samme kosttilskudd kan ha så skiftende funksjoner.


I 1978 oppdaget forskere at rotter som fikk CLA overlevde kreft mye lettere enn rottekompisene som ikke fikk CLA, til tross for at alle rottene ble utsatt for kreftfremkallende gifter.


Dessuten merket man at CLA-rottene ble smalere og fikk mer muskler, noe som gjorde alt mer komplisert.


Neste steg var å undersøke om det skulle fungere likt på mennesker og om CLA skulle gi noen bivirkninger. Først sent på 1990-talet kom de første menneskestudiene, og resultatene var veldig interessante. Det virket som om effektene på mennesker var lik de som var gjort på rotter.Hva gjør CLA?
Ingen vet eksakt hvordan CLA virker, men mye tyder på at det kan dreie seg om produksjonen av prostaglandiner. Disse merkelige emnene skapes i kroppen fra ulike fettsyrer.


Prostaglandiner er like kraftfulle som hormoner.


CLA minsker produksjonen av de dårlige prostaglandinene samtidig som det øker produksjonen av de gode. Dette leder til minsket kroppsfett og økt muskelmasse.


Det virker som om CLA både kan øke frisetingen av fett fra fettcellene og øke selve forbuket i musklene. Vektreduksjon er en kompleks prosess og kan man få flere av stegene til å gå raskere blir den mer effektiv.
CLA ËR ET INTERESSANT KOSTTILSKUDD: Det kan
faktisk ha en positiv effekt. Forsøkene tyder på det.
Hvor stor effekt har CLA på kroppssammensettingen?
I dag har man studert effekten av CLA både på de med normalvekt, overviktige og trenende personer. Effekten er ikke kjempe stor, men den er målbar og merkbar. I en studie fikk personer med normalvekt 3 gram CLA/dag i tre måneder, og de minsket i kroppsfett fra 21,3% til 17,0%. En annen studie på overvektige viste at ca 4 gram/dag kan gi en minskning av andelen kroppsfett med 5% på 12 uker. 5% er ganske mye om vi snakker om personer med 100 kilo fett på kroppen! Det skal sies at disse menneskene ikke gikk ned nevneverdig i vekt , noe som kan tolkes som at de samtidig økte muskelmassen. Den muskelbyggende effekten har også blitt påvist i en studie på kroppsbyggere. De fikk 7,2 gram CLA/dag under ett par måneder og fikk ingen målbar minskning av kroppsfettet, men de økte ca 1 kg i muskelmasse. At det ikke ble målt en minskning av kroppsfettet kan ha noe å gjøre med at kroppsbyggerne hadde så lite kroppsfett at det ikke fantes så mye å ta av. De fleste brukerne av CLA rapporterte at det kan gi en fettminskning på ca 1 kg/måned og økning med ett par hekto muskelmasse/måned den første tiden.Kan man kombinere CLA med andre kosttilskudd?
<BR>Det finnes ingen kosttilskudd som kan ta bort CLA:s effekter, og trolig får du en noen bedre effekt om du kombinerer med fiskeolje. Det har noe med at begge disse fetttypene påvirker prostaglandinproduksjonen på en positivt måte, men med litt ulike mekanismer. Det gjør at du trolig kan senke dosen av respektive olje, men enda få samme (eller bedre) effekt sammenlignet med om du tok bare en olje. Selvfølgelig kan du spise fet fisk mens du tar CLA for å få samme effekt, men CLA kan du aldri få i noen nevneverdige mengder gjennom kosten. For deg som er interessert av muskelvekst er kreatin et bra komplement, selv om ikke CLA og kreatin har noen økte effekter sammen.

Sluttsum
CLA er ett interessant kosttilskudd som kan gi målbare effekter på fettforbrenning og muskelvekst. 4 gram/dag under 2-3 måneder bør gi merkbare resultater