i ANSiKTET: RISIKO OPPTIL INDIGO: På jakt etter det store kicket? Lyst på store opplevelser, voldsomme utfordringer, mye fart og stor spenning? Da kan risikosport være noe for deg!Verstinger og middels kick

Mens base- og fallskjermhopping utgjør de mest ekstreme og mest populære “verstingene”, så er også elvepadling, snowboard, paragliding, skateboard, klatringog bungee-jumping også populære aktiviteter. Ofte er detikke hva man gjør, men hvordan man gjør det.

Snowboard høres kanskje ikke ekstremt ut, før helkopteret setter deg av på enruvende fjelltopp som forsvinner i stup og bergnabber noen tusen meter nedover. Urørt adrenalin venter.

     
 
 

Hvorfor øker ekstremsport?
En del mener grunnlaget for at ekstremsport etterhvert trekker til seg flere og flere mennesker, er at samfunnet vårt har blitt for trygt og spenningsmessig mangelfullt.Mangetrenger spenning og utfordringer, og dette er noe de kan finne innenfor formeneav ekstremsport som finnes.

See Ya!

   
 
 

Basehopping har tatt seg opp betraktelig siden hoppingen startet for alvor i Norge på åttitallet.

Ifølge retningslinjer fra Norges basehoppforbund skal enhver basehopper være sertifisert fallskjermhopper med minst 150 fallskjermhopp bak seg før han begynner å hoppe base.

Anslagsvis har rundt 70% av de som hopper fallskjerm, prøvd eller vil komme til å hoppe base.

Basehopperne begynner ofte sin opplæring ved å hoppe fallskjerm fra helikopter. Da får de erfare hvordan det er å falle fritt uten vindmotstand på exiten (utsprang). Ved hopping fra fly møter fallskjermhopperen fartsvinden med en gang han hopper ut.

Basehopperen går deretter gjerne videre med hopping fra kraner o.l. hvor det ikke er mulig å komme i kontakt med hoppobjektet. Når hopperen er blitt så erfaren at han kan falle riktig og styre kroppen ut fra hoppobjektet, er denne klar for den farligste formen for basejumping, nemlig hopp fra fjellvegg. Etter avsprang styrer hopperen kroppen sin ut fra fjellveggen.

   
AFF-kurs. Eleven hopper fra 12.000 fots
høyde sammen med to instruktører. Etter
tre utsprang hopper eleven med kun èn
instruktør. Etter fem godkjente hopp er
hopp nummer seks solohopp. Eleven
hopper ut alene. Instruktøren hopper ut
rett etterpå og møter eleven et stykke
lenger nede.
 

Opp – Ned – Ut!


Fallskjermhopping er en luftig sport med store kick for nybegynneren og voksende utfordringer for den erfarne. Fra solohopp og luftakrobatikk går gjerne ferden innom formasjonshopping og konkurranser. Her finnes det å velge mellom, og stort sett er det eneste kriteriet for hvordan du dyrker fallskjermhoppingen din, at du blir med flyet opp og hopper ut.

Det er strikte sikkerhetsforeskrifter til både opplæring og utøving. Holder du deg til disse går det bra. Sammenlign gjerne hopping med bilkjøring. Det finnes fleremåter å gjøre det på.

Det finnes i dag to ulike utdanningsformer, linekurs og AFF. Linekurs går ut på at du hopper alene fra 3500 fots høyde med fallskjerm som automatisk løses ut i det du hopper ut (Det er festet en line fra flyet til fallskjermen din, somutløser skjermen som følge av at du faller).Kurseter langt rimelige enn den andre kurstypen som erkalt AFF (Accellerated Free Fall). AFF- kurset inneholder åtte hopp fra 12.000 fot, samt teorikurs og bakketrening. Dette kurset er vesentlig dyrere enn linehoppkursene. Den store prisforskjellen ligger mest i at du må ha med deg to instruktører på de første AFF-hoppene, og senere en instruktør. AFF er å regne som tryggest da du har folk med deg som fysisk holder tak i deg og instruerer deg underveis.

   

Linehopp: Eleven hopper ut fra 3500 fots
høyde. Utløsermekanismen på
fallskjermen er festet til flyet med en line.
Skjermen åpner seg automatisk uten at
eleven gjør noe.

If you wanna live fast, you gotta be
willing to crash and burn.

– Motley Crue

 

Linekurset har lenger varighet da det krever mange flere hopp i en fastlagt progresjon, før eleven får sitt hoppsertifikat. Linekurset er også troligmer psykisk
krevende som introduksjon og oppstart som fallskjermhopper,da elevenallerede frasitt første utsprang er nødt til å hoppe ut av flyet alene.

På linekurset må eleven først ha godkjent minst fem hopp med line, førhun eller hanfår begynne å trekke skjermen selv. De to første av disse hoppene har kun fem sekunder fritt fall før eleven skal trekke skjermen. Det telles høyt: Tusen og en, tusen og to osv. Se – fatt – trekk! Prosedyrene utføres gjerne mens man roper kommandoene til seg selv.

     
 
 

På AFF-kurset henger instruktørene med og slipper ikke eleven førde har sett atdenne får trukket skjermen sin. Først når skjermen er i ferd med å åpne seg, slipper instruktørene taket i eleven. instruktørene har mulighet til å trekke skjermen for eleven dersom dette skulle bli nødvendig. Skjermåpningen for AFF-elever er i 4500 – 5500 fots høyde. Instruktørene fortsetter frittfallet og trekker skjermen sin nede på rundt 2500 fot.

Man kan omtale ekstremsport som så ufarlig og snill man bare måtte ønske. Men så der det er risiko, der er det også fare. Selv om uhell og ulykker er inntil sjelden kost, så skjer det negative her som ellers i verden. Luftsporten har flest ulykker og skader i forbindelse med landingene.