Bevar fettforbrenningen på topp gjennom hele slankingen din, og du trenger ikke spise gradvis mindre. Du blir ikke trøtt og slapp, og du mister ikke overskuddet!Aldri mer forbrenning på sparebluss!
Med PLUSS forblir kaloriforbrenningen
på topp!

Mens vanlige slankekurer betyr at du blir sulten, mister forbrenningen og gradvis må spise mindre og mindre, så betyr PLUSS at kroppen din forblir med et positivt overskudd! Forbrenningen din nedjusteres ikke, og du vil på samme matmengde spise akkurat like mye gjennom hele slankekuren. Og fettforbrenningen din forblir på topp! Kroppen går ikke inn i sparemodus.


Hva er nytt?
PLUSS-metoden viser at kroppen vår har to lagringssystemer av kalorier. Det ene systemet er velkjent, og det er det som i dag er mer et problem enn en overlevelsesmekanisme, nemlig lagring av kalorier som underhudsfett. Dette er en saktegående prosess der kroppen din ikke klarer å lagre mer kroppsfett enn rundt pluss minus 100 gram per døgn. Det betyr at du toppen kan legge på deg mellom 0,5-1 kg. kroppsfett per uke. Å gå opp i fettvekt er derfor en relativt treg prosess.
PLUSS er lekende lett!
Tolagringssystemer
Det nye lagringssystemet, er strengt tatt ingen nyvinning, men en gjenoppdagelse i moderne tid, av kroppens hurtiglagringssystem av kalorier. Når store matmengder inntas på kort tid, vil ikke kroppen rekke å lagre disse som underhudsfett-kalorier. Man kan lett se at vi alle klarer å spise mye mer på 1 uke enn 7500 kalorier mer enn vi trenger (7500 kalorier = 1 kg kroppsfett). Spiser du litt over 2000 kalorier ekstra hver dag i en uke, har du fått i deg kalorier som tilsvarer 2 kg økning av kroppsfett. Kroppen klarer kun å lagre 1 kg. Hvor er det blitt av de siste 7500 kaloriene?


Magesekken bearbeider maten relativt hurtig. Et måltid er bearbeidet og sendes ut av magesekken i løpet av alt fra en times tid til over et halvt døgn. Dette avhenger av måltidets størrelse og næringssammensetning. Fett er det ernæringsemnet som er hardest for kroppen å bryte ned, og er dermed også det som tar lengst tid. Fett er også det ernæringsemnet som inneholder flest kalorier per gram.


Det bearbeidede mageinnholdet går så inn i øvre del av tynntarmen. Her skjer det første kaloriopptaket som dekker ditt daglige, eller det nåværende kaloribehovet. Det er altså i denne delen av tarmen at kaloriene som går til oppbygning av underhudsfett, tas opp. Så fort denne saktegående mekanismen overgås ved at det kommer inn mer mat enn dette systemet rekker å ta opp, så forsvinner resten av maten videre nedover i tynntarmen. Og her finner vi grunnen til at menensket har så lang tynntarm. Den elastiske tynntarmen er i realiteten like mye en lagringstarm. Bukstørrelsen hos en del mennesker beviser at det er plass til mye.


Kroppen brenner underhudsfett som del av overskuddsprosess
Erfaringene våre viser at kalorimengden som lagres i tynntarmen, regnes på av kroppen som overskuddskalorier. Dette fører til at når det daglige matinntaket reduseres under det kroppen trenger daglig for å opprettholde vekten sin, så bare skifter den til å bruke overskuddskaloriene som er lagret i tynntarmen. Samtidig med bruk av tynntarmkaloriene tar også kroppen i bruk underhudsfettet! Og kroppen begynner da å brenne kroppsfett samtidig som den fortsetter i vanlig overskuddsmodus. Det oppstår ikke sult!
PLUSS: Behold smilet. Slankingtrenger slett ikke
være vanskelig når du slipper å være sulten.
Kroppen forblir positiv med overskuddet i behold
I moderne tid har vi ikke kjent til at underhudsfett i det hele tatt kan forbrennes i en overskuddsprosess. Det har vært en vanlig oppfatning at slanking som resulterer i tap av underhudsfett, er en negativ nedbrytningsprosess som påfører kroppen sult, stress, negativ nitrogenbalanse samt flere ubehag. Det har vært vanlig å oppfatte slanking som noe kroppen vil prøve å motvirke. Slik er det ikke med metoden PLUSS.


Fifty-fifty
Erfaringene viser resultater som grovt gir grunnlag for å skissere at kroppen vil ta 50% av de manglende kaloriene fra det daglige kostholdet, fra overskuddslageret av kalorier i tynntarmen, og 50% fra kroppens underhudsfett. Spiser du 7500 ekstra kalorier, så vil du når disse forbrukes (som følge av at du reduserer ditt daglige matinntak etterpå), samtidig forbrenne 7500 kalorier tatt fra kroppsfettet ditt.


1 kg rent kroppsfett ned i uka, uten den minste sult eller slapphet!
PLUSS viser at ved ditt daglige matinntak så vil kroppen fortsette å velge disse som førsteprioritet. Så lenge du spiser daglig det du trenger, så vil overskuddslageret av kalorier i tynntarmen forbli uberørt. Men så fort kroppen mangler kalorier i det daglige inntaket, så vil den hente disse kaloriene ifra tynntarmen og underhudsfettet. La oss si at du trenger og spiser daglige 2000 kalorier om dagen for å ligge på den vekten du nå har. Så storspiser du et par


Overskuddslanking er det vi trenger. Ikke
flere slankekurer med sult og lidelse. Det
gjelder å bevare overskuddet og livs-
kvaliteten. Du kan spise seg ned i
fettvekt, det er en god nyhet!
uker mens du holder deg i ro. Deretter reduserer du matinntaket til 1000 kalorier per dag. Du vil ikke merke sult i det hele tatt, for du har et overskuddslaget av kalorier i tynntarmen. Kroppen vil nå mangle 1000 kalorier hver dag fra daglig matinntak, og den begynner dermed å forbruke av overskuddslageret og kroppsfettet. Den tar ut nøyaktig 1000 kalorier derfra: 500 kalorier fra overskuddslageret i tynntarmen og 500 kalorier fra underhusfettet ditt. På en uke blir det 7 x 500 kalorier som er lik 3500 kalorier. Det blir omtrent 0,5 kilo reduksjon av underhusfettet ditt. Det er ikke noe problem å ligge på maks.grensa hele veien. 1 kg rent fett i uka går meget fint!


Overskuddsslanking er sunt
Metoden PLUSS er sunn! Du tærer ikke på kroppen og får ingen av de negative symptomene som knytter seg til sult og den slapphet og manglende overskudd som matmangelen ofte fører med seg: Du ”ødelegger” ikke forbrenningen din! Den forblir på topp! Immunforsvaret ditt, overskuddet ditt, styrke, utholdenhet og alle kroppsfunksjoner forblir på topp! Du trenger ikke legge om treningen din eller skifte over til noen slags slankerutine. Du fortsetter å trene akkurat som før, med full framgang og oppbyggingsevne! Dette er en velsignelse for utøvere som for eksempel kroppsbyggere og fitnessutøvere, som tidligere har kastet vekk flere måneder hvert år på nedslanking. Måneder som kunne vært brukt til oppbyggende trening og videre økning. Med opplegget PLUSS kan de trene oppbygningsmessig og slanke seg samtidig. Og: Aldri mer sult!


Bestill heftet PLUSS
Du finner slankeopplegget PLUSS på www.trim.no/programmer.Se avdelingen Programmer og hefter. Der kan du bestille opplegget og lese mer om det.