KNiVSKARPE MENiNGER: Massørene ser lidelse hos mennesker som har vært under kniven. Kirurgen Erik Dillerud belyser sine operasjoner, som forøvrig foregår i fullt dagslys.


FETTSUGING
fakta, farerog erfaringer:DANBOLTs fakta om potensielle konsekvenser av fettsuging, ogkirurgens svar på tiltale. Thorbjørn Danbolt er av yrke massør, og har satt seg godt inn i kroppens fettvev og hvilken effekt fjerning av denne typen vev kan få som konsekvenser. Trim.no har innhentet opplysninger til Danbolts fakta-artikkel, fra klinikksjef Erik Dillerud ved Fornebuklinikken i Oslo.

Hva du fjerner for alltid:


ü Polstringen og isolasjonen mellom hud og muskulatur i det fettsugde området:


Svar fra Erik Dillerud: JA, en del av denne fjernes – og det er det pasientene ønsker. Ingen negative konsekvenser av dette er rapportert.


Konsekvensen av dette er:


ü Vevet blir ømt, kaldt og vondt ved berøring:
Underliggende fascia og muskulatur blir konstant eksponert for kulde.
Man blir kald i det fettsugde området som følge av at det finmaskede
nettverket av at blodårer (kapillærer) er fjernet og sirkulasjonen har
stoppet opp. Det kommer dermed ikke varmt blod fra kroppens indre
opp til
hudoverflaten, og du blir kald-:


Svar fra Erik Dillerud: Mikroskopiske undersøkelser av fjernet fettvev viser at ingen blodårer blir fjernet. Om dette skulle skje, vil de vokse ut igjen. Etter å ha utført over 11000 fettsuginger på 21 år, har jeg ikke
hørt om noen som fryser lettere over det behandlete området.
Men
det er nok ikke helt utenkelig hvis man fjerner for mye
(altså gjør en feil). I en periode har noen faktisk en varmefølelse
over det
behandlede området.


ü Muskulaturen og underhudsvev får nedsatt blodtilførsel, lymfedrenasje og funksjonalitet:

Svar fra Erik Dillerud:
Nei. Ofte er det motsatt fordi sirkulasjonen har mindre fettvev å ”ta hånd om”. En bedring i sirkulasjonen ser vi ofte etter fettsuging på legger.


üNervekompresjon oppstår nesten alltid etter fettsuging som følge av at ”fettpolstringen” er fjernet, og at huden gror fast mot underliggende fascia, bindevev og muskulatur. Det kan lett oppstå ”parestesi”, enten i form av økt følsomhet og smerte i området, eller at man blir følelsesløs. Disse skadene i vevet er som regel permanente.

Svar fra Erik Dillerud:
Ja, det er riktig. Men årsaken er ikke ”kompresjon” – den er at fettsugingsinstrumentet har vært for nære nerver. En undersøkelse som ble gjort i 1990 viser at disse problemene er svært sjeldne. Etter at de nye ultralydteknikkene kom, ser vi praktisk talt ikke disse problemene mer.


Hva som er uopprettelig og ødelagt for alltid:


ü Nerve-ender og nervevev.


ü Blodårer som ligger i et finmasket nettverk.


ü Lymfeårer som drenerer underhudsvevet.


Hva som kan skjer fordi du gjennomgår et stort kirurgisk inngrep


ü Infeksjoner kan lett oppstå. Noen leger foreskriver rutinemessig omfattende antibiotika kurer etter fettsuging, mens andre ikke gjør det:

Svar fra Erik Dillerud: Av 11000 fettsuginger har vi opplevd 2 infeksjoner som begge lot seg behandle med antibiotika. Profylaktisk antibiotika er helt unødvendig hos friske pasienter.


ü Embolisme kan oppstå. Fett løsner og trenger inn i blodårer som har blitt ødelagt av ”sonden” som benyttes ved fettsuging. ”Fettbiter” blir ”fanget” i blodårene og kan samle seg i lungene eller vandre til hjernen. Tegnene på ”pulmonar emboli” (fettbiter i lungene) kan være at man blir kortpustet eller får pusteproblemer. ”Fettemboli” kan forårsake permanent nedsatt funksjonalitet, redusert livskvalitet og være en bakenforliggende årsak til bl.a kroniske smerter:

Svar fra Erik Dillerud: Helt galt. Dette trodde man for 20 år siden. Det er tilbakevist i et norsk doktorsgradarbeide (Samdal). En lungeemboli inneholder fett, men det er ikke fett fra fettsugingen. Av de ca. 30000 fettsuginger som er utført i Norge er det ikke rapportert om lungeemboli. Jeg kjenner til et tilfelle av lungeemboli, der fettsugingen ble kombinert med såkalt bukplastikk. Det er rapportert 2 – 6% forekomst av lungeemboli hos overvektige som gjør bukplastikk (uten fettsuging). Det er rapportert noen tilfeller av lungeemboli i USA i forbindelse med fettsuging. Dette gjaldt overvektige pasienter som hadde helseproblemer fra før og der det ble fjernet mye mer fett enn det som er tilrådelig. Årsaken er ikke da ”fett”, men at belastningen på kroppen har vært for stor.


üSkader på vev og organer kan oppstå som følge av at det er umulig
for kirurgen å se hvor ”sonden” eller ”kanylen” befinner seg under
inngrepet. Det er mulig å punktere eller skade indre organer under
inngrepet:

Svar fra Erik Dillerud: Ja. Det rapportert om noen få tilfeller der man har gått i gjennom bukveggen og skadet tarm. I to tilfeller jeg kjenner
til har utøveren ikke hatt den nødvendige utdannelse og
erfaring.


ü Arrvev dannes for alltid og kan ofte hemme sirkulasjon og funksjonalitet i tilliggende vevsområder.

Svar fra Erik Dillerud: Nei. Som ovenfor nevnt. Arrvevet som dannes er som oftest en fordel – virker som en ”armering”.


üVæskebalansen kan endres. Fettvevet som fjernes ved fettsuging inneholder mye veske. Kirurgen injiserer derfor store mengder veske under inngrepet. Dette kan påvirke veskebalansen. Så lenge du er til overvåkning på den plastisk kirurgiske klinikken vil kyndig helsepersonell overvåke veskebalansen. Den største faren oppstår imidlertid etter at du har forlatt klinikken. Det kan oppstå alvorlige tilstander som hjerteproblemer, veskeansamlinger i lungene, eller nyresvikt som følge av at nyrene vil arbeide hardt for å forsøke å gjenopprette veskebalansen.

Svar fra Erik Dillerud: Ja . Men bare rapportert ved overdosering med doser langt over anbefalte doser.


üForgiftning etter anestesien. Lidokain er ofte brukt som lokal anestesi under fettsuging, dette stoffet ligner litt på novokain som benyttes av tannlegene. Veske med lidokain sprøytes hele tiden inn ved fettsuging, og man blir dermed tilført temmelig store mengder lidokain. Etter slike inngrep er det mange som beskriver plager som lysfølsomhet, rastløshet, tungsinn, tinnitus, taleproblemer, metallsmak i munnen, nummenhet i lepper og munn, og ukontrollerte muskelreflekser:

Svar fra Erik Dillerud: Ingen av våre pasienter har klager over noe slikt. Lidokain forgiftning kan i verste fall forårsake hjertestans! Det norske doktorarbeidet undersøkte dette og fastsatte trygge maksimaldoser for Lidocain. All form for anestesi ar alltid en risiko ved kirurgiske inngrep: Korrekt.


üØdemer (svelling, veskeansamlinger) oppstår ofte etter fettsuging. I noen tilfeller kan disse vare i uker eller måneder etter inngrepet.

Svar fra Erik Dillerud: Ja. Riktig.


üSeroma er opphopning av veske (serum) som kan oppstå som følge av at vev løsnes fra underliggende vev, og det dannes ”døde lommer”. Forskjellen fra vanlige veskeansamlinger er at ved seroma mangler hvite blodlegemer og bakterier som er nødvendige for nedbrytningen. Det kan oppstå en slags ”steril” tilstand som kan trenge omfattende medisinsk behandling.

Svar fra Erik Dillerud: Dette var problemer man hadde med den ”gamle” teknikken som ble forlatt i 1989.


ü Hudnekrose (skinndød), kan oppstå som følge av fettsugingsinngrepet. Huden over det fettsugde området skifter farge og kan falle av. Store områder kan bli infisert av bakterier eller mikroorganismer.

Svar fra Erik Dillerud: Det kunne være et problem tidligere hvis man samtidig gjorde s.k. bukplastikk. Små necroser – som tilhelte av seg selv – var et problem med de første ultralydapparatene.


üForbrenninger kan oppstå under huden uten at kirurgen kan registrere det som følge av at ”proben” som benyttes ved ”liposuction” kan bli veldig varm og faktisk forårsake forbrenninger.


Svar fra Erik Dillerud: Kunne skje ved feil bruk av den gamle ultralydteknikken – men de spontantilhelte.Hva som kan skje over tid:


üDu legger på deg etter fettsugingsinngrepet, som følge av at du må holde deg i ro i 6-8 uker uten fysisk aktivitet.


Svar fra Erik Dillerud: Etter et fettsugingsinngrep tilrådes det å holde seg i ro 1 – 2 dager.


üFettvevet har en viktig funksjon ved produksjon av østrogen, fjerning av fettvev kan endre hormonbalansen og være utslagsgivende når kvinnen kommer i overgangsalderen.


Svar fra Erik Dillerud: Dette er en teori som er fremsatt. Ingen har objektivt klart å påvise noen endring i hormonstatus.


üDu blir deformert. Overflødig fett må lagres et sted. Det dannes ofte ”krater” pga. fettdeponering rundt de fettsugde områdene i årene etter fettsuging.


Svar fra Erik Dillerud: Ikke mulig hvis utøveren behersker teknikken.


üFaren for fettdeponering rundt de indre organene øker hvis man fjerner for mye av fettlagrene rett under huden. Man legger på seg fordi man spiser mer enn man klarer å forbrenne! Ved å fjerne underhudslagrene for fett, må nødvendigvis fettet lagres andre steder og fettdeponeringen rundt organene (og kanskje i blodårene) øker. Konekvensene på lengre sikt kan være organsvikt og i ytterste konsekvens død!

Svar fra Erik Dillerud: Av alle de fantasifulle påstander som er fremsatt om fettuging i løpet av årene, tror jeg dette må være den mest meningsløse, sier Danbolt.


Lider i stillhet
Mange av mine klienter har gjennomgått fettsuging. Min erfaring er at veldig mange av de som er blitt fettsugd angrer. Den skaden som er påført kan nemlig ikke rettes opp igjen. Samtidig vil jeg tro at de som gjennomfører fettsuging gjør dette i stor diskresjon. Derfor hører vi lite fra denne pasient gruppen som lider i stillhet.


Høy statistikk
Oslo har en høyere statistikk på rene kosmetiske inngrep pr. innbygger enn byen Los Angeles (USA). Dette er blitt en gigantindustri hvor kirurgene håver inn flere millioner i personlig årsinntekt. Det er etter mitt syn rene ”pengetransplantasjoner” disse privat praktiserende kirurgene utfører i stedet for å utøve nyttig plastikkirurgi på de pasientene som virkelig trenger det.


Danbolt:
Jeg vil med dette advare mot fettsuging, i de tilfeller der kirurgiske inngrep ikke er eneste og siste utvei.Dr. Erik Dillerud:
Det er helt ukjent for meg at noen klinikk tilbyr fettsuging som ”slanking”. Det er absolutt ingen behandling mot overvekt – hvilket de fleste klinikker informerer ganske klart om. Ved Fornebuklinikken informerer vi skriftlig om at overvektige ofte ikke er fornøyd med resultatet.