En studie viser at det på ett år ble det operert 1876 fremre korsbåndsskader i Norge. Dette er det høyeste tallet beskrevet i faglitteraturen noensinne.

Flere skader


Forekomsten av korsbåndsskader er høyere enn tidligere dokumentert.


En ny studie publisert i Tidsskrift for Den norske lægeforening (april 2004) viser at det i 2002 ble operert 1876 fremre korsbåndsskader i Norge. Dette tilsvarer 42 korsbåndsoperasjoner per 100.000 innbyggere i Norge. Realistiske estimater for den totale skadefrekvensen vil være på 88 fremre korsbåndsskader per 100.000 innbyggere. Dette er det høyeste tallet som noen gang er beskrevet i faglitteraturen. Studien er også den første publiserte studien på verdensbasis som angir operasjonsforekomsten i en hel nasjons befolkning uten å basere seg på estimater.


Hele 1876 korsbåndsoperasjoner foretatt i Norge på ett år
Studien ble gjennomført ved at et spørreskjema ble sendt ut til alle offentlige og private sykehus og klinikker i Norge med en kirurgisk avdeling, samt til alle sykehus som hadde rapportert inn arbeid med korsbåndsskader til Norsk pasientregister. Skjemaet inneholdt spørsmål om operasjonsfrekvens, kirurgiske metoder og rehabilitering i forbindelse med fremre korsbåndskirurgi utført i 2002. Totalt ble 83 sykehus kontaktet, samtlige besvarte forespørselen og totalt var det 50 sykehus som utførte denne typen kirurgi. Av disse 50 var det ni private institusjoner.


Resultatene viser blant annet at det er stor spreding i hvor mange inngrep de ulike sykehusene og dermed også ortopedene utførte per år. Like fullt ble det i de fleste inngrepene (96 %) benyttet erstatninger for korsbåndene som er i overensstemmelse med internasjonale gullstandarder. Ved syv sykehus var det et tilbud om å gjøre operasjonene poliklinisk, men kun fire av disse gjorde alle inngrepene poliklinisk.


Postoperativt ble belastning av operert side med full kroppstyngde tillatt etter gjennomsnittlig 2 uker. Tidsangivelsen varierte fra umiddelbar belastning til å måtte vente i opp til åtte uker. Når det gjelder tilbakegang til idrett så ble det avdekket store variasjoner, alt fra 0 til 12 måneders anbefalt ventetid.


Artikkelen er hentet fra www.ostrc.no