TØYING: Det finnes flere metoder for uttøying. Her finner du litt om assistert og uassistert tøying.

 

   
 
 

Assistert (passiv) og uassistert stretching

 

Med assistert stretching slapper du av i musklene og lar ekstern kraft strekke på musklene. Assistansen kan være kroppsvekten, tau, medhjelper. Denne typen stretching er den enkleste å utøve og også den mest komfortable. Selv om den er mer komfortabel så er det også en risiko for at den eksterne kraften blir for stor og dermed er det en skaderisiko. Teknikk er dermed viktig. Denne formen for stretching er den som benyttes mest for å øke fleksibiliteten (mykheten). Da du med assistert stretching ikke selv benytter muskelkraft så er det meninger som sier at tøyingsformen ikke bedrer bevegelsesmønsteret i dagliglivet eller i utøvelse av idrett. Du kan med andre ord bli myk, men uten at du bedrer din aktive bevegelighet.

 

 

 

 

   
 
 

Uassistert (aktiv) stretching

 

Her strekker du musklene ved å aktivt kontrahere en annen, vanligvis den motsatte av den du strekker. Uassistert stretching er mindre brukt. Trolig fordi det krever mer og er vanskeligere å utføre. Uassistert stretching er imidlertid viktig for å utvikle og bedre bevegelsesmønstre i hverdagen og også for utøvelse av idrett.

 

Uassistert stretching som et innskudd i treningen vil dermed kunne gi deg en ekstra bonus.

 

 

 

Statisk og dynamisk stretching

 

Forskjellen er at ved statisk stretching holdes muskelen i samme posisjon, mens ved dynamisk stretchinger muskelen i bevegelse. Ved statisk stretching holdes posisjonen i 10-30 sekunder, mens man ved dynamisk stretching typisk gjør 10-15 bevegelser. Statisk stretching blir mest brukt. Dynamisk stretching har imidlertid store fordeler som gjør at det benyttes mye av idrettsutøvere. Også for bevegelighet i hverdagen er det fordelaktig med dynamisk stretching.

 

Dynamisk stretching er kontrollerte myke bevegelser.