VERDENS OVERVEKT: For første gang i historien er det nå flere overvektige enn undervektige i verden. Her kan du lese mer om overvekten.

   
DE OVERVEKTIGE BLIR STADIG YNGRE: Man ser en
uheldig utvikling blant barn og unge. De følger i
denne verdens fotspor, og øker kroppsvekten sin
til det ufordelaktige og direkte usunne.
 

Overvekt
I dag har vi over en milliard overvektige, mot 800 millioner underernærte mennesker i verden.

Hva er overvekt?
Overvekter et problem for stadig flere. Gjennomsnittlig økning i kroppsvekt iden norske befolkning ventes å få konsekvenser for helse og velferd if ramtiden, noe som gjør at stadig mer oppmerksomhet rettes mot dette problemet.

Det å definere overvekt kan være vanskelig. Likevel mener vi med begrepene overvekt og fedme, tilstander hvor det er et overskudd av fett på kroppen i forhold til det som i mange henseende er ønskelig.

BMI
For å klassifisere overvekt har det blitt laget et verktøy som kalles BMI (Body Mass Index). Dette er et lite regnestykke som kan hjelpe oss med å finne ut om en person erovervektig, og i hvilken grad vedkommende er overvektig. I denne sammmenhengen bør det understrekes at dette kun er et verktøy, og ikke en fasit. Det er mange forhold å ta hensyn til når vi snakker om overvekt og fedme, deriblant kroppsbygning og aktivitetsnivå, men den kan gi oss en liten pekepinn påvektforholdene hospersoner. Et viktig moment er at det er funnet en sammenheng mellom høy BMIog sykdom.

Regnestykket er som følger:
BMI=kg/m²

Følgende tabell viser hvordan du kan bruke BMI:

Klassifisering

BMI

Normal vekt

18,5- 25

Overvekt

25- 30

Fedme

30

Fedme grad 1

30- 35

Fedme grad 2

35- 40

Fedme grad 3

> 40

   
FLERE OG FLERE OVERVEKTIGE: Det store
mottiltaket mot overvekt, er først og fremst å
holde matinntaket under kontroll. Men det er helt
klart også svært viktig med fysisk aktivitet og
trening.
 

Hva er konsekvensene av overvekt?
Overvekt og fedme har mange psykiske effekter. Disse avhenger særlig av hvordan du selv oppfatter kroppen din, men også av hvordan du oppfatter at verden rundt deg setter standarder for kroppslig utseende, f.eks.gjennom ukeblad og TV. I tillegg kan overvekt sette begrensninger i aktivitetsnivå, og i hvilke aktiviteter du kan delta i . Videre kan det by på praktiske problemer som for eksempel at klær ikke passer, og at sko blir ubehagelige å ha på seg.

Kanskje enda viktigere er den betydningen overvekt og fedme har for videre helse i livet. Det er funnet at både hjertekarsykdommer, diabetes type 2 (sukkersyke), galleveissykdom, visse former for kreft, pusteproblemer om natten, leddplager og belastningslidelser øker med grad av overvekt

Hva er årsaken til overvekt?
Årsakene til overvekt/ fedme er sammensatte. Den viktigste årsaken er at vi er for mye i ro, særlig når vi er på arbeid og når vi er hjemme. Vi bruker for mye tid foran datamaskinen og TV”en. Det er sjeldnere at hovedårsaken er at vi spiser for mye. Både arv, stoffskifte, hormoner, psykologi, miljø og sosialøkonomi spiller dessuten inn.

   
DEN FARLIGE LIVSSTILEN FORAN FJERNSYNET: Det er
fort gjort å bli sittende. Om du makter det, så kom
deg ut og gå! En halvtime om dagen kan være nok
til å utgjøre en positiv forskjell.
 

Uansett er overvekt/ fedme en konsekvens av et misforhold mellom inntak og forbruk av energi.

Hvordan behandles overvekt?
Det viktigste du kan gjøre, er å være mere i aktivitet og bevegelse. Mosjon i fritiden er viktig, men det er faktisk enda viktigere om du kan bruke kroppen mer i hverdagen på jobben og i hjemmet. Dessuten skal du være kritisk med hvor mye og hva du spiser.

Enkelt sagt består behandlingen av overvekt enten i å øke energiforbruket, redusere energiinntaket eller begge deler. Vi kan dele inn behandlingen i to faser; vektreduksjonsfasen, hvor energiinntaket er mindre enn forbruket, og vedlikeholdsfasen, hvor energiinntaket er like stort som forbruket.

   
KJØLESKAPET FRISTER DAG OG NATT: I vår verden
der fysisk aktivitet har droppet i bunnen, så har
matlysten definitivt ikke gjort det samme.
 

Langsom vektreduksjon er best
I vektreduksjonsfasen er det ideelle å tape mest mulig fett og minst mulig muskelmasse og vann. For å oppnå dette bør vektreduksjonen være langsom. Det er da lettere å unngå motreaksjoner fra kroppen, som for eksempel sultfølelse, noe som kan bidra til store vektsvingninger eller jo-jo slanking.

I vedlikeholdsfasen er målsettingen å unngå vektoppgang. Dette krever at energiinntaket er likt energiforbruket.Denne fasen er for mange spesielt vanskelig, og mange trenger råd for hvordan de skal klare å takle denne fasen.

Oppsummert: De to viktigste hjelpemidlene vi har i kontrollen av kroppens vekt, er økt fysisk aktivitet og omlegging av kostholdet, med blant annet reduksjon av totalt inntak av fett.

Artikkelen er hentet fra www.pasienthandboka.no.