Overtrening kan inntreffe i en eller flere muskler, men også “systemisk” og virke inn på hele kroppen. Hvilke symptomer skal en være på vakt overfor?
Hodepine er et av flere
klassiske symptomer
på overtrening. Tung
knebøy kan gi slike
symptomer. Utøvere-
har rapportert alvorlige
tilfeller av kraftig
hodepine.


Overtrening inntreffer når belastningen blir for stor.


Kroppen klarer ikke å tilpasse seg den økende belastningen, og evnen den har til å bli sterkere og større går i stå. I første rekke betyr dette at du ikke kommer videre. Framgangen stagnerer. All trening er nå mot sin hensikt.


Null økning og fare for skader
I annen rekke vil overtreningen kunne medføre skader i bindevevsstrukturer i muskler, sener, muskelfester, hinner og brusk. Dette skjer fordi kroppen er utslitt og stadig blir svakere på grunn av overtreningen. Dersom overtreningen har påvirket hele kroppen kan treningen ha satt for høye krav til kroppen generelt. Man vil da få en rekke symptomer som indikerer at hele kroppen er i ulage. Det oppstår ting som hodepine, voldsom svetting under trening, forandringer i blodtrykk, hjerterytme, søvnmønster og matlyst. Dårlig potens og manglende lyst på sex kan også oppstå. De forskjellige verdier i kroppen av forskjellige hormoner forandres, testosteron synker mens kortisol øker. Dette betyr nedgang i styrke og størrelse, muligens viser det på vekta, men ofte skjer det ved en forandring i kroppens sammensetning mellom muskelmasse og fett.
Mye tung/hard trening kan medføre systemisk overtrening.
Da kan både søvnbehov og matlyst forsvinne. Husk at
trening er et spørsmål om å holde tilbake, ikke om å
presse seg. Det er strengt tatt ikke nødvendig eller
tilrådelig å trene for hardt.
Overtrening kan skje i en eller flere muskler, og vil da gjerne ikke merkes på annen måte enn at du ikke får framgang ved treningen din. Det kjennes gjerne tungt å løfte. Treningen går tregt og det er ikke noe særlig inspirerende. Du drives framover på viljestyrke og presser på selv om det er ubehagelig. Treningen skal være lystorientert og føles god. Det er en hovedregel!


Men overtrening kan også forekomme systemisk. Dette er en type overtrening som virker inn på hele organismen, og fører til flere fysiologiske forandringer som forandret treningspuls, hvilepuls, forandret søvnbehov, matlyst og energinivå. Systemisk overtrening inennfor kroppsbygging / styrketrening inntreffer som oftest ved for tøff og tung trening med øvelser som knebøy og markløft, da disse involverer store påkjenninger for de største muskelgruppene. Utøvere som trener utholdenhet, vil kunne oppleve oftere at systemisk overtrening forekommer enn hos folk som trener styrke.


Noen symptomer ved overtrening kan være:


·Redusert yteevne, nedgang i styrke og utholdenhet.
·Redusert koordinasjon.
·Hodepine.
·Smerter i muskelfester og sener, ledd.
·Mageproblemer.
·Dårlig matlyst.
·Forandring av kroppsvekt og/eller kroppssammensetning.
·Forandringer i blodtrykk.
·Forandringer av hjertets slag per minutt.
· Forandringer i stoffskiftet.
·Større produksjon av melkesyre ved lavere belastninger.
·Dårligere evne til å oppnå pump.
·Manglende ”trykk” i muskulaturen, manglende ”flex” (evne til å knytte muskelen knallhardt).