For at utøveren ikke skal utvikle konkurranseangst/forbi, er det viktig å tilrettelegge trening og konkurranse på sådan måte at utøveren føler seg trygg og føler mestring.Hva er en fobi?
Når angsten hovedsaklig oppstår i visse bestemte situasjoner som ikke innebærer reell fare, kalles det en fobi. Den som har en fobi prøver gjerne å unngå det som fremkaller angsten.

Vi skiller mellom tre hovedtyper fobier:

Agorafobi omfatter redsel for å forlate hjemmet, gå i butikker, oppsøke folkemengder og offentlige plasser, eller reise alene på tog, buss eller fly.

Sosial fobi innebærer å være redd for å bli kritisk gransket av andre og dette fører til at man unngår en del situasjoner der man treffer andre mennesker.

Spesifikke fobier eller enkle fobier er angst som er begrenset til en spesiell ting eller situasjon, for eksempel redsel for spesielle dyr, høyder, flyturer eller lukkede rom.ANGST – REDSELEN UTEN GRUNN?
I noen tilfeller så angsten arte seg
som grunnløs. Det bare pøser på
med uforståelig redsel. Dette kan
svekke utøverens evne til å lære,
trene og prestere.
Hvilke andre typer angst finnes?

Noen mennesker er svært plaget av angst uten at dette er knyttet til bestemte situasjoner. Det finnes to nokså forskjellige former for slik angst.

Panikkangst kjennetegnes av tilbakevendende anfall av alvorlig angst (panikk).

Generalisert angst innebærer en tilstand av vedvarende angst, en angst som er tilstede i mange ulike sammenhenger.


Det finnes mennesker som er inntil svært angsfylte, ja i den grad at det kan benevnes som fobisk angst/frykt, for konkurranse. Det sier seg selv at det er svært uheldig for enhver utøver dersom konkurranseangst begynner å få grobunn og utvikle seg. For at utøveren ikke skal utvikle konkurranseangst/forbi, er det viktig å tilrettelegge trening og konkurranse på sådan måte at utøveren føler seg trygg og føler mestring.


Deler av teksten er hentet fra www.lommelegen.no.