Fysioterapi er den behandlingsformen som best egner seg til å redusere sykefraværet. Det viste en undersøkelse for Norsk Fysioterapeutforbund (NFF).Legene havner på tredje plass når nordmenn skal rangere hvilken yrkesgruppe som er best egnet til å redusere sykefravær. Fysioterapeutene kommer klart best ut, viser undersøkelsene.


Mens bare 21 prosent mener fastlege eller spesialist er yrkesgruppen som mest effektivt kan motvirke sykefravær, mener hele 44 prosent at fysioterapeutene kan dette best. En tredjedel holder en knapp på kiropraktorene. Det viste Den store muskel- og skjelettundersøkelsen 2004, somble utført av MMI for Norsk Fysioterapeutforbund (NFF).

Undersøkelser sier bare noe om hva
som ikke stemmer. De retter ikke
opp problemet.

– Dette er et viktig signal fra befolkningen. Jeg tror folk flest har innsett betydningen av forebyggende arbeid i stedet for behandling. Mer enn fire av ti sykmeldte er ute av arbeidslivet på grunn av muskel- eller skjelettplager, og fysioterapeuter over det ganske land kan og bør få en mer sentral rolle når det gjelder helsefremmende og forebyggende arbeid, sier Anne Lexow, leder i NFF.


Enkle grep


NFF mener forebygging av vanlige muskel- og skjelettlidelser i stor grad handler om økt fysisk aktivitet, samt tilrettelegging av arbeidsplassen.


– Mer bevegelse og riktig bruk av kroppen gir et lavere sykefravær, og med relativt enkle grep kan man redusere forekomsten av mange vanlige plager. Ofte handler det rett og slett om å endre folks holdninger og inngrodde vaner, sier Lexow.


Hun viser blant annet til et prosjekt i Skien, der sykefraværet falt med over 22 prosent etter at fysioterapeuter dro i gang mosjon i arbeidstiden.


– Det er stor forskjell på å trene på egen hånd og på å få veiledning av eksperter, sier Anne Lexow.Resultat fra undersøkelsen:


Hvilken yrkesgruppe er spesielt effektiv i arbeidet med å redusere sykefravær?


Fysioterapeut: 44 prosent


Kiropraktor: 33 prosent


Fastlege eller spesialist: 21 prosent


Ergoterapeut: 13 prosent


Akupunktør: 12 prosent


Naprapat: 6 prosent


Homøopat: 5 prosent


Aromaterapeut: 5 prosent


Osteopat: 3 prosent


Healer: 2 prosent


Ingen av disse: 10 prosent


Vet ikke: 16 prosent(Pressekontoret)