BABY BUILDING: En 4 år gammel gutt er pga. en genfeil like sterk i armene som voksne. Muskelbunten viser vei for forskere som nå vil lage et medikament som folk kan få. Vi er på vei til å bli belgisk blå!

En liten gutt i Tyskland, belgisk blå og store muskler
En gutt påfire år er like sterk som voksne i armene sine. Helt unormalt. Småen er en mutant. For grunnen til den unormalt store kroppsstyrken til den lille gutten som også allerede er en muskelbunt, skal være en mutasjon, eller såkalt genfeil. Den samme typen genfeil har forskerne fra før av sett hos kjøttkvegklassen ”Belgisk blå”.


Har funnet genet
Forskerne har lokalisert det muterte genet, og funnet at det forhindrer kroppen i å produsere proteinet myostatin. Dette proteinet skal være en naturlig regulator som holder muskeltilveksten i balanse nede på et naturlig nivå. Man har altså kartlagt genet som forhindrer produksjon av myostatin, og utfra dette vil forskerne nå kunne framstille dette som et medikament. Bivirkningene kjenner ingen til, hvis man ser spesifikt kun på mennesker.

Nyhet for menneskekropper, ikke for dyr
Det nye med forskningen er at de har funnet det menneskelige mutasjonsgenet. Effekten av defekten er allerede utnyttet i avlen av kjøttkveg. Så det er altså metodikken bak tvilsomme kjøttberg som Belgisk blå, forskerne nå ser muligheten for å få i gang på folk.

Forventer salgseksplosjon til dopingmarkedet
Idretten og dopingbrukere må være forskernes salgsområde? Hvis de virkelig går i gang med å framstille dette her som et medikament, så vil dette her i forhold til forskernes resultater og visjon, kunne bli et takras av dimensjoner innen idrett og eksisterende dopingmiljøer. Kommer dette ut for salg, og med belgisk-blå-effekt, så hjelpe og trøste.

Hvorfor framstille mer doping?
Jeg får en undrende følelse når jeg ser hva forskningen tenker seg at preparatet kan brukes til. Hvis man mener at gamle og eldre sengepasienter skal få tilbake muskelmasse og styrke ved at man forhindrer kroppen i å regulere muskelcelleinnholdet, da skjønner ikke jeg det. De aller fleste vet at man må bevege seg for at det skal skje noen som helst vekst i muskelmasse. Sengeliggende kan medisineres med anabole steroider til de ser ut som en tablett. Noen større styrke og mer muskler får de ikke.

Et nytt suppe-korrupt super-produkt?
Anabole steroider er brukt på samme felt, da med forutsetning i trening og aktivitet for at endringer skal skje hos pasientene. Myostatinhemmere som vi kan prognosemessig kalle dette nye preparatet som antagelig med sikkerhet vil komme, har bivirkninger ingen kjenner til. Men får man her patent på et nytt super-dopingmiddel som kanskje til og med utklasserer anabole steroider, ja da blir man styggrik.

Forskerne må dopingtestes
Er det pasientene de tenker på, eller er det patenter rettet mot svartebørssalg til toppidretten og resten av verden. Hvis en pasient er ett øre, er en utøver tusen kroner. Hvis forskerne framstiller dette, så oppfordres herved norsk anti-doping til å sette fokus på forskningen og pengene også her. Dopingen begynner ikke hos utøveren. Dopingen begynner på laboratoriet. Man kan enkelt se på pasientbehovet, produksjonen og hva som faktisk leveres til apotek. Alt utenfor dette framstilles til utøverne skulle man tro.

Prøvekaninen har allerede prøvd, den er stut som ble større
Kvegrasen Belgisk blå er resultatet av forskernes oppdagede og nå isolerte genfeil, mutasjon eller arvedeffekt hva nå man måtte fortrekke å kalle feilen. Kvegrasen er kjent for sin overdimensjonerte muskelmasse og tilhørende bevegelsesproblemer.

Dyrene viser hva som vil skje
Vi kjenner jo godt til at store deler av forskningen utføres i dag på mus, rotter, kaniner og andre dyr. Forskerne konkluderer med å overføre sannsynlighet fra disse resultatene, til at de også stemmer med de reaksjoner og symptomer man også vil se hos mennesker. Så da kan det vel ikke bli annet enn både fornuftig og logisk å se på Belgisk blå, og da ikke som middagsrett, men som forskningsobjekt.
BELGISK BLÅ: Rå på Fe-sjå. Dette er det ypperste av
tilrotet kjøtt. Skalman få maten mer unormal enn dette,
damå man ta seg kraftig sammen.
Avl på mutasjonsgenet og belgisk blå
Ved hjelp av tradisjonell avl har man i utlandet utviklet raser med etterspurte produksjons-
egenskaper, som ofte gir invalidiserende skavanker med på kjøpet. Det mest kjente eksemplet her er kjøttferasen belgisk blå. For ikke å si kjøttfarsen belgisk blå.


I denne rasen er det avlet på en genetisk defekt som forårsaker muskelhypertrofi, det vil si forstørrede muskler, og dyrene har en spesielt overutviklet lårmuskulatur. Jeg påminner om at brukte muskler vokser. Hos kveg er beina den mest brukte og sterkeste muskulaturen. Muskelstørrelsen i beina blir naturlig større. Den største belastningen kan ofte også gi de største problemene.


Belgisk blå gir meget kjøttfulle slakt.
– Defektgenet finnes også hos andre kjøttferaser.
Defektgenet finnes hos blant annet sau, men i betydelig lavere utstrekning.
Finnene har fått fram en kjemperev, en sølvrev med tilnærmet dobbelt størrelse.
Disse revene har imidlertid dårligere bein enn vanlig sølvrev.


Problemer


Fysiologisk sett er muskulaturen sterkt overdimensjonert
<SPAN style=”COLOR: blue”>- Dyra kan knapt bevege seg.
Defekten er også forbundet med trangt bekken.
Store kalvingsvansker. 70-80 % av kalvene forløses med keisersnitt.
Dyras raske vekst og store tyngde resulterer hyppig i beinproblemer, og oksene bør av denne grunn slaktes før 17-18 mnd. alder.
Seleksjon for kjøttproduksjonsegenskaper hos gris har samtidig ført til en økt frekvens av et gen som forårsaker stressømfintlighet.
Dyret arver har en forøket risiko for å dø av akutt hjertesvikt i forbindelse med stress.
AVL PÅ DEFEKTER: Det høres ikke ut som noen
god idè. Hitlers metode innen den ariske rasen
gikk i det minste ut på å avle friske gener
videre. Dette her virker enda mer sykt.
Så her kan det bli problemer med beina, og det jo synd, for herer det en del forskere som kanskje bør sparkes bak. Det er til å klype seg i armen av, men de vil altså la mennesker ta i bruk et medikament som gjør det sammemed folk sommed belgisk blå.Det er en tankevekker at Rådet for dyreetikk, oppnevnt av Landbruksdepartementet, i forhold til belgisk blå, advarer og sier at det er viktig å holde en etisk standard. Det aktuelle eksempelet de framhever er ingen ringere enn akkurat belgisk blå. Rådets syn er at det ikke er akseptabelt med selv framfòring av innkjøpte belgisk blå – kalver. Født på norsk landejord er ikke tema. Det er ikke engang etisk å adoptere dem.


Bondelaget mener avl på kurasen Belgisk blå er uforenlig med etisk forsvarlig matproduksjon og uforenlig med Dyrevernloven. I 1998 krevde de umiddelbart totalforbud. Problemet for oss vanlige folk, er at vi kommer dessverre ikke inn under dyrevernloven, og vi beskyttes således ikke.
AMERIKANARAR: FEITE BOLLAR OG DOLLAR.
USA sammenføyer største vinning med største
versting, og viser seg ikke uventet som stedet der
alt er sklidd lengst ut. Kapitalistisk grådighet og
egoisme i forretnings- og næringslivet nærmer seg
grensen til åpenlys krigføring. For sånn er det:
selgere ender som krigere. Karl Marxhadde ett og
annet å si. Han snur seg ikke i grava når det
smeller. Hadde det ikke vært for at dødemenn
holder kjeft, hadde han sikkert sagt Hva sa jeg?
Reduksjon av medisinbruk har gitt sunnere dyr.
I Norge er husdyrens helse og trivsel mer prioritert i dag enn for bare noen få år siden. Helsetjenesten for storfe opplyser at sykdomsnivået har minket kraftig fra og med 1994. Det korresponderer med at også bruken av medisiner har gått ned. Reduksjonen av medisinbruken har gitt oss sunnere dyr og sunnere kjøtt.


Sunnere kjøtt på dyrene, men ikke på menneskene, for her står kvaliteten for fall. Det blir stadig mindre avoss i muskelvekt, kjødet vårt er i dårligere form, og fettprosenten er på vei opp. Dessuten er kjøttet proppet med medikamenter fra ernæringen og miljøet. Jeg skulle ønske helsetjenesten for storfè kunne gripe inn her. Finnes det ikke rom for engang dyriske mennesker?


Betal kontant og bli mutant
Nå vil forskere få genfeilen til å bli en medisin, og folk skal kjøpe og bruke den etter legens anbefaling. Takke meg til kosttilskudd, skikkelig mat og fysisk aktivitet. Ja, god aktivitet i det hele tatt. Kanskje litt naturmedisin i ny og ne. Massasje, avslapning og andre oppbyggende tiltak er også av helsebringende verdi. Men! Mutant du! Helt sprøtt, men det er sant.


Mutant og fyllefant
Hva skjer når mennesker får i seg dette sammen med andre ting, som alkohol, andre rusmidler og/eller medisiner? Ingen vet. All forskning på medisiner i dag gjøres stort sett på 1 isolert medisin. Kombinasjoner vet man svært lite om.
Svært mange, om ikke for å si nesten alle pasienter, tar flere virksomme

JA TIL STUERENE KUER! Vi vil ha husdyra, folket,
maten og medisinen opp av møkka. For de gir oss
møkk, bokstavelig talt. Sykdommen ku-galskap
kom antagelig som følge av at de begynte å fòre
dyrene med avføring. Du bli hva du spiser, heter det
i reklamen fra WASA. Hvor mye av dette som er vas,
skal ikke sies, men i tilfelle det stemmer så spiser
vi altså mat som er oppfòret på møkk. Det er noe
skikkelig dritt.


substanser samtidig. Således er enhver bruker av mer enn en medisin, selv en levende. Et faktum står igjen, folks erfaringer med at det går bra. Det bygger samfunnet vårt på. Prøving og feiling, og noen ganger med alvorlige konsekvenser for enkeltindivider.


Men ta det med ro. Enden er go, for slutten er en ny begynnelse. Gudstroen er reseptfri beroligende, fri for bivirkninger, og helt gratis.


Husk på litt engelskspråklig ordtaksklisjè med sporstoffer av sannhetsgehalt: An apple a day, keeps the doctor away. Kanskje stadig viktigere i en tid der teknikken bak deres svære for store belgiske blå, snart kan fòres til norske røde, hvite, blå og for små.


Når du havner i helsevesenet klarer du ikke å gjøre samme vesen av deg, men insister på å få ta vare på helsen din. Ta ikke imot alle tilbud som kan bli å få, bli ikke en belgisk blå.


Den blå, kunne man heller ikke få, flå i Sverige. Den var forbudt hos vår svenske bror. Men denne loven måtte de fjerne da de ble med i EU. I Europas Ulykke EU er nemlig alt lov. Du har vel hørt at har man lyst, har man lov. Dette er EUs eneste virkelige lov. Og den gjelder kun for de rikeste selvfølgelig. Og de rikeste har sitt utspring i omegn Belgia omtrent. De er ikke blå, men gjett om de er rå.Belgisk blå er forbudt i Norge. Men ikke hvis vi blir med i EU. Da skal de rikeste i Tyskland og Frankrike tjene fett på å fòrenordmenn med dritt.