UTTRYKK SOM OVERLAPPER: Når du leser om forbrenning, så er det viktig at du er klar over at det begrepet kan omhandle flere ting.Grillen forbrenner energi, mens energien
i maten blir værende. Skal du redusere
fettenergien må maten fjernes fra grillen. Noe av
den samm innviklingen belyses i denne
artikkelen. SKILL BEGREPENE ved å sette deg inn
i de forskjellige definisjonene og bruken av dem.
Det ser ut som det ofte skjer en misforståelse mellom ”fettforbrenning” og ” fettreduksjon”.”Fettforbrenning” beskriver en form for energi kroppen bruker, herav de såkalte ”frie fettsyrene”, eng. FFA, som dannes gjennom nedbrytningen av kroppens fettdepoter. Fettsyrene brennes ikke med flamme, men gjennom en komplisert kjemisk prosess. Nedbrytningsprosessen av fettsyrer er mye mer komplisert og omfattende enn kroppens tilpasning og bruk av karbohydrater (glykose), men fettet inneholder og frigjør langt større mengder energi enn noen av de andre ernæringsstoffene.Fettforbrenningen henter fett fra hele kroppen hele tiden. Fettreduksjon og fettforbrennineg må betraktes som to forskjellige ting som er uavhengige av hverandre. Mens fettforbrenning finner sted hele tiden over hele kroppen, så vil fettreduksjon kun finne sted når kroppen får mindre energi inn (kostholdet, matmengde) enn den forbrenner.