SPØRSMÅL & SVAR: Hva er forskjellen på overtrening og feiltrening?Treningen bør og må legges opp til å være mest
mulig lik den aktiviteten/idrettsgrenen det trenes
for å prestere innen.
Spørsmål:
Kan ikke du forklare forskjellen på feiltrening og overtrening? For mange er dette uklart. Stemmer det at det ikke går an å hvile bort feilltrening? Hva kreves for å få feiltreningen ut av kroppen?


Svar:
Mens overtrening alltid er for mye trening, så kan feiltrening være for lite trening, feil/uheldig valg av øvelser, tidsbruk, bruk av ressurser osv. Feiltrening oppstår gjerne som følge av manglende kunnskap og/eller treningsplanlegging. En sprinter ville få en elendig formoppkjøring dersom han valgte rolig langkjør som treningsmetodikk opp mot en 100 meter sprintkonkurranse, mens en maratonløper ville sabotere seg selv ved å trene få og korte sprintdistanser som opplading inntil maratonløpet sitt. utøveren må alltid legge opp treningsmetodikken, ja alt, relatert til den type trening/konkurranse/aktivitet, som bedrives, for å tilrettelegge for utvikling og resultater innenfor gjeldende aktivitet.
Mangel på spesifikk trening er ofte grunnlaget for feiltrening. Ofte ser man e største feilskjærene hos relativt uerfarne utøvere under forberedelse til konkurranser, men også i treningssammenheng hvor det trenes med for høy innsats. Sistnevnte glir over i det andre begrepet du omtaler, nemlig overtrening.


I den grad feiltrening oppstår som følge av overtrening (for mye belastning), så vil hvile kurere feiltreningen ja. Men skyldes feiltreningen for lite trening, så vil absolutt ikke hvile medføre noen som helst forbedring. Tvert i mot, hvilen vil bare føre til en videre treningsmessig tilbakegang.


Feiltrening kvitter man seg med gjennom å enten få hjelp til treningsplanlegging, program osv, og/eller ved å selv tilegne seg den nødvendige kjennskapen til den aktiviteten man ønsker å bedrive/bedriver/- og derfra da altså sette seg i stand til å programmere og planlegge aktiviteten på riktig måte.