FOR Å BLi EN BEDRE FOTBALLSPILLER: Utøveren må følge visse retningslinjer for å utvikle sitt ballspill, dette gjelder både fysisk og psykisk.
Fotballspillere må følge de samme prinsippene som andre utøvere, dersom de skal få framgang som følge av sin trening. Dette gjelder både den fysiske treningen og den mentale treningen.


Den fysiske delen</STRONG>
Fotballspilleren må nedlegge en økende treningsmengde som kroppen responderer positivt på ved å utvikle større fysisk styrke og utholdenhet. Dette gjøres gjennom det å regelrett spille fotball, men også gjennom egentrening som jogging, intervalltrening og sprinttrening. Utøverens mål er å øke den fysiske kapasiteten (treningsgrunnlaget). Treningen bør og må være så lik den idrettslige utøvelsen det trenes opp mot.
Den psykiske delen
Utøveren vil utvikle sin tekniske ferdighet gjennom det å rett og slett spille fotball. Men utøveren kan/bør/må også legge inn egentrening og trening sammen med andre, der det trenes spesifikt på enkeltstående tekniske ferdigheter som mottak av ball, forskjellige måter å sparke fotballen på, skyte med skru osv. Det finnes en mengde enkeltstående elementer utøveren med fordel kan bryte ned ballspillet til. Denne deltreningsmodellen er noe man ser innenfor alle slags idretter, og den gjør det mulig å trene på detaljer som etterhvert settes inn i, og sammen med det helhetlige bevegelsesmønsteret.


Hjernen har sin begrensning
Når det kommer til teknikktrening, er det viktig å være klar over at hjernen har sitt klare metningspunkt. Effektiv innlæring av ny teknikk bør begrense seg til faktisk ikke mer enn rundt 20-30 minutter daglig. Teknikk som allerede er innlært, kan praktiseres lengre, men da snakker vi ikke lenger om innlæring av ny teknikk, men om repetisjonstrening av allerede innlærte bevegelsesmønstre.
Dersom det trenes for mye ny teknikk, vil dette kunne medføre en form for psykisk overtrening. Så fort hjernen har fått nok input, så vil videre teknikktrening ikke medføre noen forbedring. Det er derfor viktig at teknikktrening legges inn i korte økter, og med rikelig nok tid mellom hver økt til at hjernen igjen vil og kan ta til seg nye bevegelsesmønstre og tilegne seg disse.