En overtrent muskel trenger hvile nok til å komme seg. Får den det, tar det i underkant av 2 ukers hvile å bli treningsklar igjen. Men!

10 dager hvile fra negativ og tung, til positiv og lett
Det vil imidlertid ikke ta mer enn i underkant av 2 uker hvile før muskelen igjen blir positiv, lett og treningsvillig (nødvendig hviletid vil variere utfra grad av overbelastning). Men da er ikke muskelen helt uthvilt (fullstendig treningsgrunnlag er ikke innhentet, muskelen er ikke tilbake på sitt idealstille). Den har kun fått igjen sin positive funksjon på toppen av formtoppen. Påbegynnes trening her, vil treningen raskt igjen kunne medføre en ny overtrening og negativ og tung følelse i muskulaturen.


Fortsettes hvilen vil formtoppen gradvis trekke seg tilbake. Dette skjer samtidig med at muskulaturen bygger opp sitt treningsgrunnlag. Denne oppbyggingen er det grunn til å tro er stabil og lik uansett hvordan man trener og uansett hvor man er i forhold til formtoppen sin. Kriteriet for at oppbygging skal finne sted, er at muskulaturen er positiv med overskudd.


Man vet at muskulaturen fortsatt har formtoppen inne og er påvirket av trening som den tilpasser seg til når man sitter helt i ro, ved at styrke og størrelse i muskulaturen ikke forsvinner. Er man i ro ved hvile og muskulaturen raskt begynner å miste sin styrke og størrelse, da vet man at muskelen er helt uthvilt og trenger mer belastning for å øke. Har man derimot inne treningseffekt og gjerne også formtopp, vil man ved hvile ikke miste verken styrke eller størrelse. Tvert i mot, dette vil gradvis øke.


Muskelens idealstille er når den er helt uthvilt, tilpasset den daglige belastningen uten nødvendighet av formtopping. En overtrent muskel vil bruke opptil 2 måneder på å nå dette idealnivået etter en muskulær overtrening. OBS! Det nytter ikke å hvile så lenge. Fysisk aktivitet må startes opp igjen etter et par uker hvis man skal unngå tap av treningsgrunnlag i gjeldende vev og/eller andre vev/systemer.