USE IT OR LOSE IT: Norske gutter på sesjon er tykkere og i dårligere form enn før.TRENINGSGRUNNLAGET HOS DE UNGE ER FARETRUENDE:
Skal soldater fungere som soldater, er den fysiske
forstringen av stor nødvendighet. Spesielt høyt er
behovet for bedret utholdende styrke i hæren, og hos
andre avdelinger hvor fysisk aktivitet er innhold.
En studie utført ved Norges idrettshøgskole viser at norske gutter på sesjon er tykkere og i dårligere form idag enn for 20 år siden.


Studien konkluderer med at det var langt flere unge menn med dårlig kondisjon i 2002 sammenlignet med i 1980, hovedsakelig på grunn av økning i kroppsvekt.


Studien er gjennomført av stipendiat Sindre M. Dyrstad i forbindelse med sin doktoravhandling “Fysisk form og trening i Forsvaret”.


Målet med doktorgradsprosjektet var å undersøke kondisjonsutviklingen i løpet av de siste 20 år hos unge menn (Forsvarets rekrutteringsgrunnlag), og kartlegge hvordan infanterisoldaters treningsvaner og fysiske form endret seg i løpet av førstegangstjenesten og gjennom ett år i internasjonal militærtjeneste.
INTENSITETEN kan økes med tyngre repetisjoner.
Det viktigste er at treningsgrunnlaget gjennom
tjenesten/arbeidet, får utvikle seg og bli større.
Treningsmengden må ikke bli for stor, men
heller ikke for liten.
For lav intensitet


Soldatene gjennomførte mye fysisk aktivitet i uniform første del av tjenesten, men intensiteten ved denne type aktivitet var som regel for lav til å gi effekt på kondisjonen.


Det ble gjennomført langt mindre trening i treningstøy enn det utdanningsprogrammet har fastsatt.


– Forsvaret har et stort forbedringspotensial i forhold til å øke treningsmengde og bedre treningskvaliteten, sier Dyrstad, som anbefaler Forsvaret å innføre mer differensiert trening med høyere belastning gjennom hele tjenesten for å øke kondisjon og muskelstyrke.


Store avvik under internasjonal tjeneste


Studien viste også stor variasjon av treningsmengde under internasjonal tjeneste. Gruppen av soldater med høy indre motivasjon for fysisk aktivitet hadde et 70 prosent høyere treningsvolum enn de med lav indre motivasjon.


Forskjellene i kondisjon mellom de med best og de med dårligst kondisjon ble større gjennom to års militærtjeneste.


– Det å stimulere til økt indre motivasjon for fysisk aktivitet under førstegangstjenesten, kan være et godt virkemiddel for å øke treningsvolumet senere i tjenesten, sier han.

Dyrstad skal forsvare sin doktoravhandling mandag 15. mai ved Norges idrettshøgskole.