Mattilsynet advarer gravide og ammende mot å bruke CLA. Dette rådet gis på bakgrunn av en risikovurdering som er gjort av Statens næringsmiddeltilsyns vitenskapskomité.


CLAfrarådes for gravide

Dopingmidler er kjent for å gi økt
framgang utover det naturlige, men
også for å gi bivirkninger.
Forbindelsen mellom unaturlig økt

framgang og uønskede bivirkninger
kan nå ogsåvære sporet ved
kosttilskudd. CLA har vist seg
å gi økt effekt ved slanking, men nå
advares gradvide og ammende mot
å bruke dette kosttilskuddet.

Gravide og ammende frarådes å bruke CLA-preparater. Dersom gravide kvinner tar CLA som kosttilskudd, kan dette ha uheldige effekter både på barnets fødselsvekt og lengde. Hos ammende mødre som bruker CLA tilskudd går fettinnholdet i morsmelken ned, og dette er uheldig for barnet. Resultatet hos mennesker sammenfaller med resultat fra liknende studier hos dyr.


Man trenger normalt ikke å oppsøke lege dersom man slutter å bruke CLA. De uheldige virkningene av stoffet vil være borte i løpet av et par uker.


Kostholdsrådene gjelder alle CLA-produkter.


Mattilsynet har startet arbeidet med en forskrift som vil påby merking av CLA med en advarsel til gravide, ammende og andre som ikke bør bruke slike kosttilskudd.
Kosttilskudd som cla, kreatin og flere
andre tilskudd har vist seg å ha
dokumenterbar effekt. Dersom man
også finner bivirkninger, hva skiller
tilskuddene fra legemidler?
Hva er CLA?
Konjugerte linolsyrer eller CLA finnes naturlig i melk og melkeprodukter. Syntetisk fremstilte CLA-produkter markedsføres som kosttilskudd med muskeloppbyggende og fettvevsreduserende effekt ved slanking og fysisk aktivitet. Man antar at omtrent 10% av befolkningen kjøpte et CLA-produkt i tidsperioden juli 2001-juli 2002.


Kontaktpersoner i Mattilsynet:
Åse Fulke, tlf. 95994155
Knut Albert Solem, tlf. 90961318