OVERTRENING/OVERANSTRENGELSE: På forskning.no kan man lese at et studie har fastslått at hard trening kan trigge migrene.

Hodepine/migrene hos hardttrenende
HODEPiNE – KLASSiSK OVERTRENiNGSSYMPTOM
Det er noe mange trenende idrettsutøvere og
folk som regelrett sliter seg ut, at hodepine kan
inntreffe og opptre. Ja, det kan gå helt ut til
migreneanfall. Regelen er at jo mer overtrenet
man blir, jo mindre skal det til før neste kule
med hodepine smeller til.
Hodepine er et klassisk og typisk overtreningssymptom og resultat av for mye hardtrening. Dette er ingen nyhet, men nå fastslår også forskningen dette.


Studiet:
I 1997 besvarte 22.000 mennesker uten migrene eller hodepine spørsmål om treningsvaner og livvstil. Nå, elleve år etterpå, er det oftest de som har vært ”flinkest” til å trene hardt som har utviklet migrene i løpet av disse årene.


En del migrenepasienter dropper treningen
Nye tall viser at 22 prosent av migrenepasienter oppgir at trening akutt trigger anfall hos dem. Det gjør at mange dropper treningen av frykt for den intense migrenekula som kan komme etterpå.


De aller fleste av disse migrene/hodepineanfallene, kan unngås ved å ikke overtrene og presse seg til det ytterste.


For å finne ut en gang for alle hvordan trening påvirker migrene, ble 26 relativt utrente migrenepasienter fulgt opp av den svenske fysioterapeuten Emma Varkey fra Gøteborg gjennom et standardisert treningsprogram over 3 måneder.


Migrenepasientene trente 3 ganger per uke med innendørs sykling, der hver økt varte 40 minutter. 20 minutter var med hard intensitet, men utmattelse ble unngått. De trente med andre ord ikke så hardt de kunne.


Det viste seg at de tålte denne treningen svært godt – bare én av de 26 migrenepasientene i studien fikk et migreneanfall etter en slik økt.


Kilder:
forskning.no