DU KAN SPARE PENGER: 5000 kroner i prisforskjell finner man ved sammenligning av priser.

Vi har pristestet de største landsomspennende treningssentrene, samt sjekket prisene i de største norske byene. Mens billigste treningssenter av de vi har sjekket, koster deg 3720 kroner i året, tar dyreste senter i vårt utvalg hele 8799 kroner for ett år. Velger du billigste alternativ, sparer du altså 5079 kroner. Ikke småtterier i disse finanskrisetider …

Prisene vi har sammenliknet er for autogiroavtaler av ett års varighet – du binder deg altså til å betale et bestemt beløp i 12 måneder. Det skal veldig gode grunner til for at du får bryte avtalen før kontraktens utgang.

Månedsavgiftene i vår prisoversikt varierer fra 310 til 645 kroner i Oslo.

Et blodslit å bli sprek: Vi tester personlig trener

Prisvariasjoner Dette er en ren pristest. Vi kan altså ikke uttale oss om kvalitet og standard på treningssentrene i denne oversikten. For førstehåndskunnskap om dette, bør du selv oppsøke sentrene som er aktuelle for deg å trene på, og be om en prøvetime.

Vi kan altså ikke uttale oss om hvorvidt prisene gjenspeiler kvaliteten på treningssenteret. Det er uansett slik at sentre i samme kjede vil være priset ulikt i forhold til beliggenhet og tilbud til sine medlemmer.

 

Ikke la deg blende I disse nyttårsforsettdager mangler det ikke på tilbud fra treningssentrene. Gratis pulsklokke, gratis innmelding, gavekort på sportsutstyr … lokketilbudene står i kø, klare til å hanke inn deg som er på utkikk etter en løsning for å komme i mål med de helsemessige aspektene av nyttårsforsettene.

Du bør imidlertid ikke la deg blende av lakken – kanskje er det et annet treningssenter som bedre kan tilfredsstille dine behov – eller din lommebok i det lange løp. Gratisgavene kan bli dyre om gavene er grunnen til at du velger det ene senteret foran et annet, dersom du må betale 3000-4000 kroner mer i året for treningsmedlemsskapet enn du hadde behøvd om du valgte et rimeligere senter.

Pass rettighetene dine Forbrukerombudet gikk nylig ut og advarte deg som tenker på å melde deg inn i treningssenter, til å sjekke avtalevilkårene grundig. De oppfordrer deg spesielt til å passe på hvor lang bindingstid treningssenteret kan kreve av deg, hvilke regler som gjelder ved oppsigelse av avtalen og hva du har rett på – før du skriver under på avtalen.

Sjekk vilkårene før du trener

Du kan lese om Forbrukerombudets retningslinjer for treningssentrenes avtalevilkår her på Forbrukerombudets nettsider.

Nautilus billigst Vi har funnet store prisforskjeller på treningssentrene. I tabellen nedenfor, kan du se de ordinære prisene og prisene ved eventuelle januartilbud, hos noen av de store treningssenterkjedene her til lands. Prisene fra senter til senter innenfor den samme kjeden vil variere, ut i fra sted og størrelse på tilbudet.

For sammenlikningens skyld viser vi i denne tabellen priser på sentre som ligger i Oslo, eller så nær Oslo som overhodet mulig. Lenger ned i artikkelen kan du finne prisoversikt fra flere norske byer; Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Tromsø.

 

Som du ser av denne prisoversikten, er Nautilus Bad og Gym billigst, med en årsavgift på 3720 kroner. Dyrest blant sentrene i vår oversikt, er Elixia med en medlemsavgift på 8799 kroner. Dette er priser ved 12-måneders autogiroavtaler, inkludert eventuelle gebyrer og avgifter. Prisforskjellen på 5079 kroner er det nok mange som vil merke.

 

<TD style=”TEXT-ALIGN: center”>8799

Senter Innmeldingsgebyr/ administrasjonsavgift Pris pr. mnd Årspris ordinær Årspris ved tilbud
Nautilus Nei/Nei 310 3720 3720
SATS 399/199 579 7546 7147
3T 1200/Nei 479 6948 5748
Avancia 200/Nei 489 6068 6068
Friskis og Svettis Nei/Nei 379 4548 4548
Elixia 860/199 645 8799
Spenst 699/299 499 6986 6287

 

Månedspriser og årspriser er for 12 måneders autogiroavtaler, og inkluderer evt. innmeldingsavgift og/eller administrasjonsgebyr. Kjøper du årskort kontant, kan dette bli rimeligere – som ved Friskis og Svettis Oslo, som tar 4370 kroner for årskort som betales kontant på stedet.

 

Pass på! Avgifter: Vær oppmerksom på avgifter og gebyrer som kommer i tillegg til medlemsavgiften. Flere sentere har innmeldingsavgift og/eller administrasjonsgebyr – og noen har endog et kortgebyr. Avgiftene og gebyrene kan i noen tilfeller utgjøre over 1000 kroner. Andre treningssentre tar ingen gebyrer overhodet. Du kan sjekke dette for de ulike kjedene vi har sett på, i oversikten nedenfor.

Trene ved andre sentre: Noen treningssenterkjeder lar deg trene gratis ved alle landets sentre, mens andre tar ekstra betalt for denne tjenesten. Hos noen kjeder, som SATS, betaler du ekstra hver måned for denne muligheten, mens Spenst tar for eksempel en avgift per gang du ønsker å benytte deg av drop-in hos andre senter enn ditt medlemssenter.

Oppsigelse: Selv om du inngår en 12-måneders autogiroavtale, må du huske at avtalen løper til du sier den opp skriftlig. Du kan ikke uten veldig god grunn si opp avtalen i løpet av avtaleåret, men etter avtaleårets slutt må du selv huske å si opp avtalen dersom du ønsker det. Husk også å sjekke hvilke vilkår treningssenteret har for oppsigelse; noen har en måneds oppsigelse, andre har to.

 

Fitness

Trening fra innmelding: Mens noen sentre, som Nautilus Gym og Bad, lar deg trene gratis i nesten en måned om du velger innmeldingstidspunktet ditt klokt, velger andre å ikke la deg slippe unna. Dersom du melder deg inn i dag, får du trene gratisresten av måneden hos Nautilus, mens eksempelvis Elixia vil ha betalt også for de dagene som gjenstår av måneden.

Her kan du se priser og vilkår hos de ulike treningssentrene:

 

Priser for ett års autogiroavtale

 

By Senter Månedspris Ord. årspris*
OSLO SATS Ila 579 7546
OSLO Elixia Colosseum 645 8799
OSLO Friskis og Svettis Oslo 379 4548
OSLO   310 3720
OSLO Oxigeno 579 7147
       
BERGEN SATS Vestkanten 489 6466
BERGEN Nautilus Bergen 275 3300
BERGEN Elixia Kokstad 525 6898
BERGEN Xanadu Sportssenter 419 6028
       
STAVANGER SATS Stavanger 429 5746
STAVANGER Elixia St. Olav 599 8247
STAVANGER Ener Gym 269 3413
       
TRONDHEIM SATS Trondheim 469 6226
TRONDHEIM Nautilus Gym og Bad 220 2640
TRONDHEIM Elixia Teglgården 529 7407
TRONDHEIM 3T 479 6948
       
TROMSØ SATS Tromsø 489 6466
TROMSØ Nautilus Gym og Bad 265 3180
TROMSØ PF Fitness Center Tromsø 630 7630

 

*Ordinær årspris inkludert evt. innmeldingsavgift og administrasjonsavgift.

Nautilus Nautilus har svømmehall og treningssenter på alle sine 20 senter rundt om i landet. Noen senter har trening i sal, men ikke alle – her må du selv sjekke hvordan forholdene er der du bor.

Priser: Varierer fra senter til senter. Trondheim har det rimeligste tilbudet, med pris på 220 kroner per måned. Skien/Porsgrunn/Bergen har månedspris på eksempelvis 275 kroner per måned, mens de fem sentrene i Oslo er de dyreste med en pris på 310 kroner per måned.

Bindingstid/oppsigelse: Du binder deg til 12 måneder, deretter løper kontrakten til avtalen sies opp skriftlig. Oppsigelsestid er 30 dager før neste trekk fra avtalegiro.

Andre ting: Innmeldings”gaver” kan forekomme, men dette varierer fra senter til senter og periode. Smart å melde seg inn i begynnelsen av en måned, da kan du få nesten en måneds trening gratis. Melder du deg inn eksempelvis i dag, kommer første autogirotrekk først i slutten av februar, men du kan fremdeles trene fra første innmeldingsdag.

SATS har over 100 sentre i Norden, hvorav 38 i Norge.

Priser: Har flere typer medlemskap, ut i fra om du vil trene på kun ett senter eller flere, eller alle landets senter – og om du vil trene hele dagen eller kun på dagtid. Forus Stavanger er landets billigste senter med en månedspris på 429 kroner (379 om trener kun på dagtid). Sentrene i Oslo sentrum er dyrest, eksempelvis er månedsavgiften på sentrene i Ila og Aker brygge 579 kroner. Du kan trene på alle sentrene i Oslo for 599 kroner, eller alle sentrene i landet for 599 kroner.

Bindingstid/oppsigelse: Prisene ovenfor forutsetter ett års bildingstid. Du kan betale for enkeltmåneder, eller for enkelttimer, men dette er mye dyrere. Etter bindingstiden løper kontrakten til den sies opp skriftlig. Oppsigelsestiden er en måned.

Andre ting: Nå har SATS januarkampanje, hvor du slipper innmeldingsavgift (399 kroner), men du må likevel betale en administrasjonsavgift (199 kroner). I tillegg får du en iPod shuffle eller en pulsklokke.

Spenst Har 37 treningssenter i Norge, fra Alta i nord til Kristiansand i sør. Eies av SATS Norge. Mens du finner SATS i større byer, er Spenst en kjede for mindre byer og steder.

Priser: Varierer fra senter til senter. I Drøbak, som er nærmest til Oslo, er månedsavgiften 499 kroner. Dertil kommer administrasjonsgebyr på 299 kroner og innmeldingsavgift på 699 kroner. På samme måte som månedsavgiftene varierer fra senter til senter, varierer også innmeldingsavgiften og administrasjonsgebyret.

Bindingstid/oppsigelse: Prisen ovenfor forutsetter 12 måneders bindingstid (autogiroavtale). Oppsigelsestiden er en måned.

Andre ting: Januartilbud med fri innmelding og bag i gave. Som Spenst-medlem kan du ta drop-in ved andre Spenst-sentre for 20 kroner per gang, eller ved SATS-sentre for 50 kroner per gang.

3T har ti treningssenter i Trøndelag, hvorav sju i Trondheim. De har avømmehall ved senteret på Rosten i Trondheim.

Priser: Har én pris for alle sentrene, og ta kan du trene ved alle 3T-sentrene. Månedsavgiften er 479 kroner, i tillegg kommer innmeldingsavgift på 1200 kroner. Har du vært medlem lenge, får du lojalitetspris – det vil si at medlemsskapsprisen ikke går så veldig mye opp i pris.

Bindingstid/oppsigelse: Prisene forutsetter ett års bindingstid. Kontrakten løper deretter til du sier opp skriftlig. Oppsigelsestiden er 30 dager.

Andre ting: Nå kjøres en januarkampanje, hvor du får fri innmelding. I tillegg får du en 3T-sekk. Kampanjer som denne kjøres vanligvis to ganger i året.

Avancia Har fem treningssenter i Norge: Skedsmokorset, Ski, Askim, Dokka og Brandbu. Med medlemsskap her kan du i tillegg trene gratis ved 1000 utenlandske og 33 andre norske senter, gjennom Travelpass-ordningen i en sammenslutning med CMS-sentre.

Priser: Prisene varierer litt fra senter til senter. Avancia på Skedsmokorset, som blir nærmest Oslo, tar 489 kroner per måned. Innmeldingsavgift på 200 kroner kommer i tillegg. Trener du ved Avancia Ski koster det 450 kroner per måned.

Bindingstid/oppsigelse: Prisene forutsetter 12 måneders bindingstid. Kontrakten løper til du sier opp skriftlig. Det er 2 måneders bindingstid på 12-månedersavtalene, ellers 1 måneds bindingstid på bindingsfritt medlemskap – men dette er også dyrere (599 kroner per måned).

Andre ting: Ingen kampanjer for øyeblikket.

Friskis og Svettis Er idrettslag, med 43 foreninger i landet – fra Hammerfest til Kristiansand. Har halltrening/uteaktiviteter – i tillegg til egne sentre med treningsapparater i Oslo, Asker og Bærum, Fredrikstad og noe på Lillehammer.

Priser: Varierer veldig fra forening til forening, med hva slags tilbud det er. Det billigste i de minste foreningene er 800 kroner året (Hyllestad, Hammerfest, m.fl). Dyrest er Oslo, der er prisen 4.370 kroner om du kjøper et årskort (må betale alt på en gang), eller 379 kroner per måned ved autohgiroavtale med 12 måneders bindingstid. Ved medlemskap i Oslo-foreningen kan du trene ved alle Oslo-sentrene uten ekstra betaling.

Bindingstid/oppsigelse: Prisen på 379 kroner per måned forutsetter en bindingstid på 12 måneder. Det tilkommer ingen innmeldingsavgift eller administrasjonsgebyr. Avtalen løper til og med den måneden du selv sier opp.

Andre ting: Januarkampanje i Oslo-foreningen hvor nye medlemmer får et gavekort på 800 kroner ved Oslo Aportslager ved kjøp av årskort eller tegning av 12 måneders autogiroavtale.

Elixia Har 30 treningssentre rundt om i landet.

Priser: Varierer fra senter til senter. Ved Elixia Colosseum i Oslo koster det 645 kroner per måned. I tillegg kommer administrasjonsgebyr på 199 kroner og innmeldingsavgift på 860 kroner.

Bindingstid/oppsigelse: Månedsprisen ovenfor er for 12 måneders autogiroavtale. Kontrakten løper til du sier opp skriftlig. Oppsigelsestiden er 1 mnd; den opphører ved utgangen av den første hele kalendermåneden etter oppsigelsesmåneden.

Denne artikkelen er lånt fra www.dinside.no