NATURLIG TRENING Å LIGGE I TRYKKAMMER? Høydehus er ikke noe prestasjonsfremmende middel som er fritt for bivirkninger. Man må gjerne klassifisere høydehus som doping.

   
IDRETTENS BAROMETER: På vei rett inn i full
storm. Her møtes idrett, vær og trykk i en
forvirrende blanding av lavtrykk og høytrykk.
 

 

Når en idrettsutøver som ikke er vant til den tynnere luften, kommer inn i høydehuset vil dette medføre at kroppen vil bruke lenger tid på å restituere seg etter trening. Og treningen må påføres, ellers synker prestasjonene.

 

Fare for overtrening
Høydehuseter en potensiell fare for enhver idrettsutøver, også desom kjenner kroppen sin og sin innhentingsevne. Høydehusoppholdet vil plutselig medføre at lettere trening blir tyngre og vanskeligere for kroppen å innhente. Harde økter kan kreve langt lengrerestitusjonstid enn utøveren kanskje selv kalkulerer med. I det hele tatt tilfører høydehuset en ekstrabelastning som kroppen må bruke av sine ressurser for å prøve å tilpasse seg.

Høydehus kan lett føre til at utøveren ikke lenger tåler sitt vante treningsopplegg, og dermed står i fare for å totalt feilvurdere sin egen kapasitet og treningsdoser. Orienteringsløperen Jørgen Rostrup er et tydelig eksemel på dette.

 

   
OVERTRENING kan ikke
måles. Og humøret er
en usikker variabel.
 

Etter et opphold på seks uker i høydehus, førte plutselig treningen til at kroppen brøt sammen. Han hadde trenet som normalt, men den tynne luften hadde forlenget behovet for hvile.

Humøret forsvant også, sammen med motivasjonen. Historien fortsatte som de overtreningshistorier man har hørt før; skolen gikk dårlig, uopplaget, trøtt, ja alt gikk på halv-åtte. Når først overtreningen var et faktum, ble det ingen lett oppgave å bli uthvilt og treningsklar igjen.

Overbelastning
Han sprakk totalt etter et løp i Oktober. November og Desember gikk han skadet. Plagene forsvant ikke. Han ble kvalm når han trenet. Selv den lette alternative treningen førte til problemer. Enden på visa ble at landslagstrener Erlend Slokvik sendte ham hjem. Siden har han ikke løpt en meter, bare gått rusleturer, som ifølge Rostrups eget utsagn minnet mest om spaserturer for eldre på rekonvalesens.

 

Det er dog verdt å merke seg at mange utøvere takler høydehusopphold fint. De bygger på tidligere erfaringer og det kunnskapsmateriale som foreligger, og kommer ut av høydehusoppholdene med både helsen og formen i god behold.

 

Høydehus er doping og burde vært avskaffet.
Men det er tydelig at utøvere i sammenheng med disse trykkamrene høster både positive og negative erfaringer. Uansett er det et unaturlig virkemiddel, og i forhold til dagens policy med dopingmidlene, så er det vanskelig å se hva som gjør høyehus til noe annet enn kunstig påvirkning av organismen for å øke prestasjonene.

 

 

   
INJEKSJONER VERSUS TRYKKAMMER: Er ikke begge former for prestasjonsfremmende unaturlige og kunstige? Eller blir høydehus litt enklere å
akseptere? Som å heller svelge tabletter enn å ta sprøyte? Å ligge døgnet rundt
inne i et trykkammer med alle dets mulige bivirkninger og farer, er kanskje mer ekstremt enn både sprøyter og tabletter.