Instinktiv trening, hva er det?

 

   
INSTINKTIV TRENING = Utøveren føler på kroppen
når det bør trenes.
 

Spørsmål:
Hva er instinktiv trening?

 

Svar:
Instinktiv trening er trening der du kun følger kroppens signaler. Du trener når du føler formen er hvor den skal være. Dette er særdeles effektivt så lenge et individ har den evnen å la kroppen styre treningen, men det synes ofte å føre til overtrening, da voksne ofte har så mye ytre målsetninger og press, at det å lytte til kroppen blir vanskelig.

 

Små barn trener instinktivt allerede før de er født. De responderer kun på kroppens lystbetonte styringssystem som svarer på belastningen med gode følelser når det er rett å trene, og negative følelser når kroppen heller vil ha fred og ro og hvile.

 

trener man instinktivt, kreves det likevel at man har idrett eller type trening man holder seg til. Instinktiv trening er altså styring av treningsmende, og sier ikke noe om variasjon av treningsmetoder eller ulike typer idretter. Du kan trene kun jogging, men altså legge dette opp som instinktiv trening: Du trener når du føler for det.