Med formtopping så vil utøveren oppleve en rask stigende kurve på sine prestasjoner. Kroppens styrke og utholdenhet utvikler seg raskt og dramatisk fra uke til uke. Muskelstørrelsen vil også raskt kunne tilta.RASK ØKNING: Formtopping bygger ikke
på reell økningav ytelse/størrelse, men
er resultatet av omforming av kroppens
eksisterende treningsgrunnlag.
Musklene kan omforme sitt treningsgrunnlag
I idealstille er musklene uthvilte med sitt positive overskudd inne. På dette stadiet vil musklene møte, tilpasse seg, og tåle den daglige belastningen som de utsettes for. Men dersom det skulle komme en ny og utilvent belastning som er vesentlig større enn den tilvente daglige belastningen, så vil muskulaturen imøtekomme det med å ”spisse”, omforme og tilpasse seg det økede kravet til musklenes ytelse, gjennom at musklenes treningsgrunnlag omformes.


Omformingen merkes ved at ytelsen går opp
Omformingen gjør musklene klar til å yte mer enn til vanlig. Utøveren merker at formtoppen kommer, ved at kroppens ytelse plutselig er mye større, samt at ytelsen raskt øker og forbedrer seg. Musklenes størrelse vil ved formtopping også kunne tilta betydelig i størrelse.
Formtoppen kan føre til overtrening
Så fort formtoppen er inne, så vil din vanlige innsats kunne virke til at musklenes belastning er større enn ellers. Du vil kunne føle at du trener ganske lett (treningen går lett), og at du ikke presser på så hardt, men i realiteten så er treningsbelastningen større enn når du trente lett innenfor idealstillet til muskulaturen. Formtoppen vil raskt kunne innebære at du ender i overtrening.


Formtoppen bygger seg opp mot klimaks- rett før overtrening
Ved videre formtopping bestående av tyngre, lengre og tøffere trening enn vanlig, vil musklene fortsette å bygge opp formtoppen sin. Den raske økningen i ytelse, bare fortsetter å komme, så langt treningsgrunnlaget holder. Toppytelsen finner man på grensen til overtrening (at muskulaturen faller ned i negativt modus).


Formtopping innebærer altså at muskulaturen tilpasser seg og møter raskt økende belastning, ved å omforme seg til å yte mer.