Det er flere innfallsvinkler til hvordan en belastningsskade oppstår. Smerteutvikling og symptomer kan også til en viss grad variere.Overbelastede ledd med smerte kan
deformeres dersom smertetilstanden
opprettholdes i sterk nok grad over relativt
lang tid.
Smerteutvikling varierer.
Det er typisk at smerter fra belastningslidelser etterhvert flytter seg fra muskel og sene, setter seg i muskelfestene og blir sittende som “punkt”, hvor det finnes konsentrert ubehag/smerte. Mens aktivitet øker varme og blodgjenomstrøming og reduserer symptomene, forverrer middels kulde og hvile tilstanden. Stivheten og smertene kjennes gjerne best om morgenen. Noen blir kvitt plagene på tilfeldig måte mens andre får kroniske og vedvarende smerter og nedsatt arbeidskapasitet. Hos andre igjen, kommer og går smertene, og skaden synes å være der, men gir seg ikke til kjenne så lenge aktiviteten avpasses.
Om å bruke den gode hånda
og være i ro med den vonde:
dette er god politikk, men
vær obs på at du ikke må
jobbe like mye ved å gjøre
alt med den ene hånden.
Det vil påføre kunne påføre
den gode armen dobbelt så
mye belastning som dener
vant til. Du børholde bruken
av en gode armen på det
vante nivået.
Smerter oppstår som følge av flere årsaker.
Dessverre er det slik at det oppstår smerter i kroppens bevegelsesapparat av flere årsaker enn overbelastning av muskler og ledd; vi har den uheldige tilstanden hvilesmerter. Den eksakt samme type smerte som opptrer ved en gradvis overbelastning vil kunne inntreffe som følge av forhindret blodsirkulasjon, en tilstand som kan komme av flere årsaker: Det gjenkjennelige er den stivheten og ubehaget en gjerne får etter å ha sittet timesvis i bil, eller en skal stå rett opp og ned i timesvis og ikke er vant til det. Det er verdt å merke seg at hvilesmerter faktisk oppstår lettest når muskulaturen er helt uthvilt. Ved psykiske spenninger og uro vil en ubevisst kunne stramme muskler- spesielt utsatt er nakke og skuldre. Disse smertene er helt reelle smerter. Smerter vil også kunne opptre som følge av nerveskader. Det finnes også teorier om at mennesker har innbilte smerter i bevegelsesapparatet- de tror at de har smerte. Dette blir et åpent spørsmål. Smerte lar seg ikke måle og er ikke ved noen pasienter synlig, og kan kun oppleves av pasienten selv. Samtidig vet en at smerter fra belastningslidelser heller ikke kan påvises.Belastningsskader kan oppstå som følge av alle typer fysisk aktivitet.
All fysisk aktivitet fører til smerter og skader så sant at det utføres i den grad at det blir for mye for kroppen. Hardt arbeid over kortere tid, lett arbeid over lengre tid; begge fører til den samme skadeproblematikken. Det vesentlige er ikke om arbeidet er varierende eller monotont, det vesentlige er at du er helt vant med det, og at arbeidsmengden ikke øker for fort. Kroppen tilpasser seg- og tåler det den blir utsatt for så lenge belastningen ikke overstiger dens tilpassende kapasitet. Eksempelvis kan det nevnes at det finnes løpere fra fattige deler av verden som løper maraton (42 km) uten sko på bena på asfalt, det uten at de får smerter og skader av det. En nordmann som alltid har løpt med myke sko, ville aldri ha klart det uten å ødelegge bena sine.