Et kick kan komme av seg selv og oppstå uten noen påfallende grunner, eller det kan komme som respons på seier i konkurranse, eller det kan komme etter at du har mestret noe risikofylt. Men hva er egentlig dette kicket?

   
THUMBS UP FOR THE KICKS: Om ikke på
Route sixty six, så se opp for kommende
kick som følge av dine seire, mestering av
risiko og/eller kick som bare kommer av
seg selv.
 

Kroppens belønningssystem har trolig en fysisk dyse/ventil/justerbar åpning, som hjernens psykiske overskudd reguleres gjennom. Kicket er noe som skjer både fysisk og psykisk, men den sentrale og essensielle virkningen av et realt kick, er at det psykiske overskuddet øker.

Hva innebærer det å få økt psykisk overskudd?
Med økt psykisk overskudd vil du kunne få mer positive tanker og følelser, og du vil føle fred og ro og harmoni, ja du kan ende opp som lykkelig. Det økte psykiske velværet er kanskje det mest iøyenfallende, men kickets effekt vil også kunne medføre av psykosomatiske plager avtar og/eller forsvinner.

   
PÅ TIDE MED ET SKIKKELIG KICK? Når
opplevde du sist at din mentale energi
økte på sammen med velværet ditt?
 

 

Økt psykisk overskudd forplanter seg også i kroppen


Jeg har selv opplevd at alle mine psykiske plager forsvant som virkningen av et enormt stort kick. Jeg hadde tung sosial angst og slet med depresjoner, og i tillegg til dette hadde jeg en rekke psykosomatiske plager som tørr hud og kaldsvetting. Etter det dramatiske stuntet jeg gjorde da jeg alene hoppet ut av et fly som virket helt fint (fallskjermhopping), og hoppet gikk inn i en feil/manglende skjermåpning (jeg fikk en nær-døden-opplevelse), så kjente jeg hvordan denne mekanismen i hodet mitt åpnet seg voldsomt! Et rush av adrenalin, et røsh av endorfin, en ukes hvile, og plutselig var jeg dypt lykkelig og alle mine psykosomatiske plager forsvant som dugg for solen.

DU FÅR MER PSYKISK/MENTAL ENERGI
Kicket er energiøkning, men kan også inneholde stolthet og glede som i sin tur utløser endorfiner. Som du her ser, så går det psykiske og det fysiske så tett sammen og inn på hverandres områder, at det egentlig er upraktisk og mindre riktig, å sette de helt store skillene.

<P style=”MARGIN: 0cm 0cm 10pt” class=MsoNormal>

   

ØKT PSYKISK ENERGI SKAPER GLEDE: Et realt
kick vil for en tid kunne gjøre deg lykkelig.

JAKTEN PÅ DET NESTE KICKET
Å hele tiden jage etter det neste kicket, er noe
man ser tydelig i atferden til ekstremsport-
utøvere, men jakten på kick foregår på mange
områder. Ved å ta risiko, og større risiko enn
før, så kan man frambringe et kick, men det
kan ikke sies at man direkte kan kontrollere
og styre hjernens utløsninger av kick.

 

Hvor lenge varer effekten av et kick?
Den økte psykiske energien/overskuddet, vil med sikkerhet kunne sitte i fra alt fra en dag eller to, til flere måneder. Etter mitt dramatiske møte med en utfordring som var så for meg ufattelig stor, så åpnet energiåpningen seg mye, og denne størrelsen på ”dysen” varte i hele seks måneder. Jeg kjente tydelig hvordan mekanismen trakk seg sammen, og så kom nervøsiteten, uroligheten, negative tanker og sterkt redusert psykisk overskudd tilbake igjen. Kroppen som for en tid hadde vært mitt tempel, ble mitt fengsel. Igjen.

Hvordan få neste kick?
Da må du trolig utsette deg for en enda større utfordring enn tidligere (dette ser man ofte hos ekstremsportutøvere), kickene søkes gjennom utfordringer, mestring og seier, og/eller oppfyllelse av organismens drifter på et høyere nivå enn tidligere. Det vil etter hvert bli vanskelig å oppnå det neste store kicket, i stor grad må man kunne si at kicket ikke er kontrollerbart for mennesket, men kun en tilstand/hendelse som organismen kan belønne og motivere individet med.