Hva tror du er farligst av alkohol eller amfetamin?

0
238

WHICH IS WORST: Alkohol er som du vet det lovlige rusmiddelet vi har i samfunnet vårt. Amfetamin er et stoff man omtaler som blant annet rusmiddel og narkotika. Amfetamin er forbudt å innta i Norge. Men hvilket stoff er egentlig farligst?

Første øyekast legges på dødsstatistikken
Alkohol tar hvert år livet av rundt 400 mennesker i Norge. I skrivende øyeblikk så er jeg ikke kjent med at det i det hele tatt finnes noen statistikk over dødsfall som følge av amfetamin, og det antar jeg skyldes at det rett og slett ikke dør noen av amfetaminbruk.

Skadevirkningene
Igjen ruver alkohol høyt og står i ensom majestet som det rusmiddelet som forårsaker mest skade på kropp og hode. Dette skyldes i stor grad at alkohol er det mest utbredte og brukte rusmiddel i Norge, men ser man individuelt på brukerne, så er fortsatt alkoholen den aller verste. Brukere blir avhengige og kalles da for alkoholikere. Alkoholikere kan potensielt pådra seg hjerneskade samt nedbrytning/ødeleggelse av nyrer og lever. Du har kanskje hørt om skrumplever, hvilket er noe som opptrer hyppig blant alkoholikere. Jeg mistet en god venn, Einar, til alkoholen. Han døde nå nylig, bare så vidt over førti år. Han drakk tett og hadde ingen planer om å slutte i tide. Han drakk daglig inntil leveren sviktet og han falt død om. Jeg VET det hadde vært mye bedre for ham dersom han hadde brukt amfetamin i stedet for å drikke, men tilgang og økonomi gjorde at et slikt bytte aldri ble realisert, dog vi snakket om det.

DET DU SIER OG GJØR I FYLLA: Alkohol er et stoff som har sin spesialitet i å bringe brukeren ut av fatning, vett og sunn fornuft, ja hva blir ikke sagt i rusen tilstand på alkohol? Jeg tror de fleste vil kunne være ærlig enig i at alkohol potensielt kan føre den drikkende opp i mye dårlige greier. Å våkne opp søndags morgen etter jobbjulebordet, ja det er denne berømmelige dagen derpå som kan arte seg som det reneste mareritt. Med det samme vi snakker om dagen derpå: Jeg kjenner ikke til noe annet rusmiddel man kan bli så syk av etter at virkningen går ut. Etter mitt skjønn så er dagen derpå en inntil alvorlig reaksjon med ettervirkninger som man kanskje ikke skulle ta så lett på.

KONKLUSJONEN ER GREI: Amfetamin er et mye tryggere ”rusmiddel” enn alkohol. Hadde alkohol vært forbudt og amfetamin lovlig, så ville vi ha sett en kraftig nedgang i voldsepisoder, død, skade og ødeleggelse. Også i helsevesenet hadde det blitt mildere tider. Amfetamin er utelukkende det rusmiddelet som skulle vært lovlig, og alkohol burde i det minste vært nøyere kontrollert.

Jeg kan selvsagt ikke anbefale at folk tar i bruk amfetamin som sitt rusmiddel, prestasjonssøkende eller som sin medisin, da stoffet er klassifisert som blant annet narkotika og er ulovlig å putte i seg, men jeg hadde helt klart anbefalt bruk av amfetamin framfor bruk av alkohol, dersom amfetamin hadde vært lovlig å innta også utenfor reseptene.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here