Er utbrenthet noe som bare er i tankene, eller er det en tilstand i kroppen?Det går an å ha det så gøy at du blir totalt
utmattet. Å være utbrent trenger ikke være
at du har problemer eller er deprimert.
UT
BRENT

For mye arbeid, stress, påkjenninger og belastninger kan føre til at du blir utbrent. Men begrepet “utbrent” er ikke ensbestemt medèn spesifikk tilstand. Det finnes flere forskjellige tilstander som alle kan få deg til å føle deg sliten, lei, tom og umotivertDen fysiologiske forklaringen på tilstanden “utbrent”.
Hjernen har et psykisk overskudd på samme måten som kroppens muskulatur har det. Når vi bruker hjernen til å tenke, fokusere og konsentrere oss, da bruker vi av hjernens psykiske overskudd. Følelsesmessige belastninger påfører også forbruk av hjernen psykiske overskudd. Det er her verdt å være klar over at alle følelser belaster hjernens overskudd. Sterk glede og andre positive følelser kan medføre utbrenthet.


Dersom forbruket av ditt psykiske overskudd overstiger hastigheten som overskuddet under hvile bygges opp med, vil det psykiske overskuddet gradvis reduseres. På et gitt punkt vil det psykiske overskuddet være oppbrukt. På dette tidspunktet vil du føle deg sliten, uten krefter, og tankene dine vil bli negative (les mer om automatiske tanker og energimekanisme i heftet Fysiologisk Psykologi. Kan bestilles gratis på trim.no, se avd. “Hefter og programmer).
Uopplagthet og det at
du er trøtt/føler deg
stresset med for lite
hvile og søvn, kan
være forløperen til at
du mister fullstendig
gløden og blir alvorlig
lei.
Du vil ikke ha (psykiske) krefter til å konsentrere deg skikkelig, du vil ikke føle mestring overfor arbeidsoppgaver og situasjoner der du tidligere har fungert fint. Enhver følelsesmessig belastning eller betydelig, bevisst bruk av hodet vil få deg til å føle negativitet og ubehag. Dersom dette er tilfelle for din psykiske utmattelse, så er det kun hvile som kan få deg på rett kjøl igjen. For at hjernen skal få hvile slik at den får anledning til å bygge opp sitt psykiske overskudd igjen, er du avhengig av at du klarer å koble ut, slappe av og ta det helt med ro. Klarer du det, så tar det ikke mer enn 14 dager før hjernen igjen får et positivt overskudd. Dette vil gi seg utslag i at tankene dine blir positive igjen, og at du kan takle både bevisst bruk av hodet samt følelsemessige påkjenninger igjen. Er du skikkelig lei, kan det imidlertid være at du bør være borte fra skolearbeidet/jobben/det du er lei av, i rundt 6-8 uker før du kan regne med at kroppen ikke tar fra deg kreftene igjen.“Utbrent” – manglende glede
Det er også mulig at du opplever en tomhet gjennom at du ikke lenger opplever noen glede i det du driver med. Arbeid eller fritid som tidligere hadde et innhold som ga deg noe tilbake i form av tilfredsstillelse og glede, slutter plutselig å gi deg noe. Vi snakker da om en tilstand hvor du mister motivasjonen din og meningen med livet du lever. Dette kan gi seg utslag i tomhet, trøtthet og mangel på energi og tiltakslyst.


Det er på det rene at hjernen i sine psykologiske funksjoner har et metningspunkt for opplevelser og inntrykk. Hjernen har også en tilvenningsfunksjon. Det betyr at alle mennesker til enhver tid løper en fare for å bli mettet av det de holder på med. Enhver livssituasjon, arbeidssituasjon, vil kunne vokse til et punkt hvor vi regelrett blir lei. Det kan være en vanskelig balansegang.


Tenk deg at du får en ny jobb. Nytt, spennende, uvant og utfordrende. Du står på og jobber som en helt. Det blir bare mer og mer morsomt. Men så begynner jobben å ikke være fullt så morsom lenger. Du er blitt vant til den. Den er gammel, kjedelig og uten betydning. Men du bruker viljen og presser deg på jobben du ikke har lyst å gå til. Du blir mer og mer lei. Sånn arter psykisk overtrening seg. Hvordan bryte et slikt mønster? Først av alt:
  • Pass på at du ikke jobber eller gjør for mye. Klarer du å begrense deg til et passe nivå, vil du kunne unngå å bli motivasjonsmessig utbrent.
  • Skap variasjon! Finn på nye ting og bryt noen av dine gamle vanemønster.
Trist? Depresjon kan være en selvoppholdende og
selvforsterkende tilstand. På dette stillet trenger
ikke hvile gjøre situasjonen noe bedre. Du må
foreta deg noe som kan få deg ut av umuligheten.

Vedvarende depresjon
Depresjonen er en fysiologisk forandring og innstilling i hjernen som fargelegger hele din tilværelse. Både tankene og følelsene dine vil være negative. Jeg snakker da om de såkalte automatiske tankene, tankene som kommer opp fra underbevisstehten din utenfor din bevisste, viljestyrte tankegang. En kan si at denne typen “utbrenthet” rommer mye det samme som vi ser i begrepet ovenfor, “manglende glede og motivasjon”. For den samme tomheten vil oppleves, og det vil gi de samme følelsene og tankene. Muligens vil en i begrepet “depresjon” finne noe mer dystre og mørke tanker og følelser. En kan muligens betrakte “manglende motivasjon” som en meget mild tilstand av depresjon.
Den lette og glade sinnsstemningen
finnes fortsatt. om du er i en bølgedal
eller du har vært sliten en stund. Prøv
å koble ut, la verdens beste medisin,
tiden, få lov til å utføre sine mirakeler.
Er du skikkelig lei og utbrent, kan det
ta 6-8 uker før nye krefter er på plass.
Men depresjonen er et resultat av psykologiske faktorer. Depresjonen opprettholdes av dine indre tanker og indre overbevisninger og opplevde sannheter om din egen håpløse, umulige eller vonde situsjon, opplevelser eller fortid. Ofte vil depresjonen skille seg fra tidligere omtalte motivasjonsbrist, ved at motivasjonsbristen opprettholdes gjennom mangelen på glede, mens depresjonen opprettholdes gjennom indre overbevisninger om at situasjonen er håpløs og umulig å endre. Derfor vil den med motivasjonsknekk kunne hvile seg i form igjen, mens den med depresjon er nødt til å bryte ut av tenkemåten og sin livsoppfatning, eller komme bort fra det minnet som forårsaker tapssituasjonen, for å komme til krefter.


Vi snakker altså om minst tre forskjellige tilstander som kan bli diagnosert som “utbrenthet”. Det er i seg selv et ganske ille ord på tilstanden etter mitt begrep. Jeg forbinder noe som er brent med noe som ikke kan bli til igjen. Det hadde vært meget mer passende å kalle disse tilstandene for “Utladet”. Flate batterier kan lades opp igjen og bli like bra. Sånn er det også med de her omtalte tilstander. Tas de på alvor, så er de kun midlertidige.