Hvem får eller får ikke reisning ved bruk av amfetamin?

0
210

OPP ELLER iKKE: Noen menn får erigert penis/reisning ved bruk av amfetamin, mens andre ikke får det. Hva skyldes det at noen får den opp mens andre ikke?

Grad av tilgang/tilførsel av psykisk energi
trim.no (John Gunnar Oppheim), har utarbeidet en teori innen fysiologi der hjernen har et psykisk overskudd som lagres i et kammer bak øynene (energinivået kan avleses i øynene). Kammerets innhold av psykisk overskudd og i hvilken grad det kommer ny psykisk energi inn i omtalte kammer, er avhengig av denne energimekanismens åpning på en ventil/dyse som fysiologisk sett er en fysisk anordning/mekanisme i hjernen. Jo større dyseåpning, jo større psykisk overskudd, og jo større psykisk overskudd, jo bedre mulighet for å få reisning.

Hva bestemmer dyseåpningen til det psykiske energikammeret?
Det synes å være en medfødt standardisering for hvor stort psykisk overskudd den enkelte har, vi snakker om en predisponering fra foreldrene der dysens åpning vil være forutbestemt før barnet i det hele tatt enda er født. Men man tenker seg også at barnet vil tilpasse seg foreldrenes psykiske overskudd som et resultat av tidlig barndom og oppover. Et spedbarn vil eksempelvis kunne få angst allerede så tidlig, bare ved at barnet observerer angst i øynene til mort og/eller far.

Kick du kan få – være en vinner og mestre farefulle greier
Organismen kan belønne seire og/eller det å mestre farefulle innslag, med å gi økt energi – hjernen åpner plutselig opp overskuddsventil/Hpassasjen som Oppheim i sine teoretiske modeller over hjernefysiologi har utarbeidet. Men ett økt psykisk overskudd kan også komme som følge av at organismen plutselig får et løft i motivasjon og tro på noe.

Ekstremsport og de kick man kan få
Det er kanskje innenfor ekstremsport at man lettest kan kjenne hvordan kick er en følge av en fysisk mekanisme i hjernen som påvirkes gjennom det å utsette seg for fare, og komme velberget fra denne gjennom mestring av situasjonen (seier over redsel). Utøveren kan ved mestring av redsel, kjenne hvordan kicket åpner dysen opp og med det så gir organismen mer psykisk energi til ham eller henne. Undertegnede har selv opplevd dette i ekstrem utstrekning, da første fallskjermhoppet holdt på å ende med at jeg måtte kutte skjermen og dra ut nødskjermen. Det første hoppet ble dermed en sterk nær-døden-opplevelse, hvilket ga meg et helt enormt kick! Energimekanismen åpnet opp for fullt og jeg ble fylt av psykisk overskudd og fikk en tykk hinne av glans (psykisk overskudd), i øynene. Ventilen/dysen ble værende fullt åpen i hele seks måneder, da var inntrykket i hjernen (hukommelsen og grad av trykt inn, inntrykk), såpass svekket og begynt å bli fjernt, at jeg falt tilbake i angst og depresjon og lavt psykisk energinivå.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here