Treningen går så det suser. Du merker at styrke, utholdenhet og størrelse er i rask endring oppover. Du er med andre ord inne i en økning av formtoppen din.


RASKT GÅR DET OPPOVER: Formtoppen øker fort,
og treningen føles lett, rett og god.
Ender fort og effektivt i overtrening
Treningen vil ikke kunne økes så raskt og effektivt som det man ser når musklene omformer sitt eksisterende treningsgrunnlag. Fortsettes belastningen/treningen, så vil dette etter hvert meget lett kunne føre utøveren inn i overtrening.


Den lette feelingen forsvinner
Ved overtrening forsvinner den lette, gode og positive treningsfølelsen man følelse av at treningen går tungt og negativt- treningen blir et slit, og føles ikke lenger positiv, lett og morsom (og motiverende og inspirerende).


Treningsfølelsen stadig bedre
Treningen vil etter hvert som formtoppen når sitt optimale, føles bedre og bedre. Ja, det blir bare mer og mer gøy å trene, for det går så det griner. Det positive treningsgrunnlaget og overskuddet, vil meget raskt kunne klappe sammen og snu seg ned i overtrening. Den inntil svært positive treningsfølelsen, vil da snu seg til å bli negativ, tung og slitsom.
Formtoppen vil ved overtrening fortsatt være inne
Du mister ikke formtoppen selv om muskulaturen blir negativ og overtrenet. Men det vil være langt mer slitsomt, tungt og treigt å trene på oppnådd nivå. Muskulaturen vil fortsatt være tilpasset det treningsnivået du har utsatt musklene for, og som musklene har prøvd etter beste evne å tilpasse seg, men du er altså i negativt treningsmodus (overtrent). Videre trening vil ikke gi noen forbedring/økning. Det vil være helt nødvendig å tilføre kroppen mer og god nok hvile, slik at det positive overskuddet kommer på plass igjen i den formtoppede muskulaturen.


Etter hvileperioden
Man ser ved muskulær overtrening at det positive overskuddet er på plass igjen etter minimum 10 døgn. Utøverne hviler som regel 14 døgn for å være mer sikre på at hvilen er tilstrekkelig. Vær klar over at så fort musklene gjeninnhenter sitt positive overskudd, så vil musklene ligge på toppen av formtoppen, og derved være like ved ny overtrening. Det skal lite trening til, før treningen på nytt fører ned i overtrening. Trim.no anbefaler derfor at utøverne tar det litt mer med ro, og heller prøver å holde tilbake på innsatsen og økningen av treningsmengde, slik at utøveren lengst mulig kan ligge innenfor musklenes positive overskudd, og dermed ha/få økning og forbedring.