HVOR MYE DU TAR BETYR ALT

0
222

DET ER IKKE HVA DU TAR, MEN HVOR MYE DU TAR: Ethvert stoff kan bli farlig dersom du inntar tilstrekkelig for mye av det, til og med vann kan føre til dødsfall hvis du drikker for mye. Dersom man avpasser inntaket etter fornuft og vett, så kan både heroin og kokain være omgjengelige rusmidler.

Når det gjelder rusmidler så er det i grunn ikke hva du tar, men hvor mye du tar. For doseringen og mengden brukt over tid det er det som virkelig vil føre til det resultatet dette måtte føre fram til. Så lenge mengde, dose og omfang begrenses til små og fornuftige og gjennomtenkte inntak, så er det relativt trygt å omgås stoffer som både kokain og heroin.

Jo mer du tar, jo større blir faren
Etter hvert som du tar mer av et gitt rusmiddel/stoff, så vil faren for uheldige bivirkninger øke, samt at bivirkningene vil tilta i alvorsgrad. Dersom du pøser innpå noe infernalsk med vann, så kan faktisk stoffet vann være livsfarlig. Det finnes mennesker som har dødd av å ha inntatt for mye vann (vannet vasker ut livsviktige mineraler og stoffer som skal være i kroppen)

Sterke stoffer er lettere å ta for mye av
Når man forstår hvor avhengig faren ved inntak av et rusmiddel er, i forhold til dosering, mengde og hyppighet, så blir det litt gresk å regne så mye på faren som tilknyttes det enkelte stoff. Men det er selvsagt en viss faktor i at enkelte stoffer som er svært sterke, er enklere å ta for mye av enn stoffer som er svakere, hvilket krever at en større mengde må inntas. Av denne grunnen så ser man at stoffer som heroin og GHB er stoffer der det ofte forekommer overdoser og negative rusopplevelser. Men så sant brukeren vet å passe seg og omgås gjeldende rusmiddel på en forsiktig, vettig og fornuftig måte, så skulle det være rimelig enkelt å unngå overdose/for høyt inntak.

Den enkelte brukers toleranse*
Det er ikke bare å sette en klar grense for dose og mengde som bør/kan/må brukes, for den enkelte bruker vil bygge opp toleranse for stoff som rusmiddel. Toleransen kan gjelde både rusen som blir svakere eller uteblir, til organismens tåleevne overfor bivirkninger og skade. Dermed ser man at ett og samme rusmiddel for den ene er rusframkallende og livsfarlig ved høyt inntak, så vil samme mengde/bruk for den innkjørte og tilvente, erfarne bruker kunne bety null ruseffekt og ikke noen fare i forhold til inntaket. Arsenikk er et godt eksempel. Arsenikk er ikke et rusmiddel, men en livsfarlig gift som kan ta livet av mennesker. Man regner at ett gram arsenikk er en drepende dose for et menneske. Jeg opplevde dette her i forbindelse med en lokal selger som plutselig dealet speed som var iblandet arsenikk (galskap ja). Første gangen jeg fikk i meg arsenikken, så ble jeg forferdelig syk med kvalme og oppkast. Uken etter så fikk jeg igjen i meg arsenikkspeed, men da ble ikke skadevirkningen/kroppens reaksjon så stor, rask og brutal. Bare på en uke så hadde kroppen min tilvent seg arsenikk i denne graden (arsenikk er et stoff som kroppen raskt bygger opp toleranse overfor). Jeg fikk altså en ubehagelig demonstrasjon i hvor fort kroppen kan bygge opp toleranse overfor et stoff. Så med dette eksempelet så viser det at for eksempel så ville inntak av 1 gram ren arsenikk kunne medført døden som følge av overdose, mens 1 gram delt opp i 2 med en ukes mellomrom, bare ville kanskje ha ført til litt ubehag, kvalme og oppkast. Doseringen og toleransen spiller store og helt avgjørende roller for hvordan et stoff innvirker på organismen.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here