SOM VANLIG VITENSKAPELIG OPPDAGELSESFERD: CLA ble oppdaget ved en tilfeldighet. Erfaringene er alt. Statistikk er ikke alt. CLA hemmet kreft!CLA som helsefremmende ble første gangen oppdaget i 1978 ved en tilfeldighet ved universitetet i Wisconsin-Madison på avdelingen for matforskning.


Direktør for avdelingen Dr. Mike Pariza og hans studenter skulle gjennomføre et studie som skulle utrede hva som skjedde når man tilberedte hamburger kjøtt på høye temperaturer. De ville finne ut om de biokjemiske forandringene kunne produsere genetiske mutanter som skapte forandringer i cellene. Målet var å finne ut om disse forandringene forårsaket kreft i noen celler. Til deres forbauselse oppdaget


CLA I BURGEREN: Mens noen hevder at burgere
er no good, så finner forskningen at det finnes
krefthemmende stoffer i kjøttet med brød på
hver side. Det er info som går både over og
under for en si.
de at substansene fra oppvarmet hamburger kjøtt faktisk hemmet utviklingen av kreft på deres mus i laboratoriet. Videre undersøkelser viste at det krefthemmende stoffet i kjøttet var CLA. CLA har vært kjent siden 1940, men det har ikke foreligget noen kunnskap om helsefremmende effekter før forskningen startet i 1970.

Siden den gang har videre forsøk vist at en spesiell isomer (c9,t11) type av CLA forebygger ulike typer av krefttyper hos dyr og reduserer veksten av kreftceller. Etter dette har forskningen økt voldsomt. Dr. Mike Pariza deltok i flere forskningsområder for å kartlegge ulike effekter ved CLA. Han fant ut at CLA reduserte hjertesykdommer(atherosclerosis) hos kaniner i sin videre forskning. I 1994 jobbet Dr. Mike Pariza sammens med Mark Cook, som er næringsekspert på fjørfe. I et forsøk matet de gravide rotter med CLA. Det resulterte i at avkommene som fikk CLA vokste raskere etter fødselen, enn de som ikke fikk det. Med disse forbløffende resultatene var det stor motivasjon til å fortsette kartleggingen av virkningsområde og intensivere forskningen flere steder i verden. På bakgrunn av denne oppdagelsen forskes det i dag intensivt over hele verden på denne fenomenale fettsyren og det oppdages nye områder som den kan ha innvirkning på.TJUKKESTE REFERANSEN PÅ LIVET: Bibelen.
og ikke alle tror da en gang. Skulle ikke
troen øke jo lenger lista ble da? Er ikke
Vitenskapen for de som ikke har forstått
troens omfang?
Referanser:
1.www.helsenytt.no 2.Life extension magazine 3.Natural asa, Tonalin® CLA 4.National Health Institute 5.Northern Meadows, benefits of CLA 6.Norges Landbruks Høyskole, Institutt for husdyrfag 7.Ultimate lifestyles 8.Analysis of conjugated linoleic acid(CLA), William W.Christie, scottish crop research institute, Inwergovrie, Dundee, Scotland 9.National diary council 10.Conjugated Linoleic Acid and Bone Biology, Bruce A. Watkins, PhD, FACN, and Mark F. Seifert, PhD/ Purdue University, Department of Food Science, Lipid Chemistry and Molecular Biology Laboratory, West Lafayette, Indiana, and Department of Anatomy, Indiana University School of Medicine, Indianapolis 11. Changes in Body Composition with Conjugated Linoleic Acid, James P. DeLany, PhD, and David B. West, PhD, Pennington Biomedical Research Center 12. CLA and astma, Leah.d.Wigham(1),Ellen.B.Cook(2),James.L.Stahl(2),Ricardo Saban(3),Dale.E.Bjorling(4),Michael.W.Pariza(5) and Mark.E.Cook(1,5,6) 13. Journal of Nutrition. 2000;130:2943-2948.) © 2000 The American Society for Nutritional Sciences, Conjugated Linoleic Acid Reduces Body Fat Mass in Overweight and Obese Humans1 , Henrietta Blankson, Jacob A. Stakkestad*, Hans Fagertun , Erling Thom**, Jan Wadstein and Ola Gudmundsen2