KRONISK UTMATTELSESSYNDROM: Hva skal til for å bli frisk fra ME? Finnes veien tilbake til frisk og rask?
UTMATTELSEN – DE MANGLENDE KREFTENE:
M.E. (kronisk utmattelsessyndrom) er ikke en lidelse som er lett å forstå. Dette er kanskje fordi så mange grunner kan føre fram til- og opprettholde lidelsen.


Hva er lidelsen ME/kronisk utmattelsessyndrom?
M.E. er trolig en belastningslidelse, og man snakker da om at psykisk belastning kan bli så stor at den tretter ut hjernen og medfører utmattelse. Og det er utmattelsen, både psykisk og fysisk, som er denne lidelsens hovedtrekk. Det kan være verdt å merke seg at ME ikke trenger å oppstå som følge av for stor belastning, men at opprettholdelsen av ME kan være belastningsorientert. Opphav og opprettholdelse kan innebære ulike faktorer.
ME-pasientene blir ofte sin egen lege.
Helsevesenet har ingen løsning, men mange
pasienter finner etterhvert fram til hva som er bra
for dem.
Hva fører til opprettholdelse av denne lidelsen?
Det kan være flere mulige årsaker til at lidelsen opprettholdes, og dermed er kronisk. Årsakene kan være både fysiske og/eller psykiske. Tilstanden vil kunne virke som en negativ spiral, der utmattelsen medfører at selv små belastninger innvirker på hjernen som større. Dermed kan den ene svekkelsen føre til den andre.


Hvordan bli frisk fra M.E.?
Det finnes ikke noe svar på dette. I mange tilfeller så vil lidelsen med tiden bedres. Det blir og er en kamp for å holde ut mens man leter etter den løsningen som for seg fungerer. For det kan se ut til at det finnes flere ulike veier til bedring, og til det fantastiske å bli frisk! Jeg tror bestemt at ME er en lidelse man kan bli frisk av.


Min egen vei ut av ME var å trene meg opp fysisk. Dette ga meg tilbake mitt befriende fysiske aktivitetsnivå, noe som gjorde at jeg i alle fall ble fysisk fri (jeg var rullestolbruker og sengeliggende). Videre skal det også nevnes at jeg klarte å jobbe meg ut av sterk negativ tro og følelser. Disse svært negative tankene og følelsene var nok en sterk opprettholder av min ME- lidelse. Knekkpunktet mitt (lidelsens utløsende faktor), var imidlertid at jeg fikk vannkoppene i en alder av 21 år.
MIST IKKE HÅPET: Uansett hvor dårlig du er, så
finnes veien opp og ut av ME. Du er kanskje langt
på vei kronisk syk, men tro av den grunn ikke at
du er fortapt. Bedring kan komme, så vent i håpet
og gjør det beste ut av det.
Påvirkelig lidelse
Det er i all fall ingen grunn til å slå seg til ro med at lidelsen ikke er påvirkelig eller til å bli bra igjen av. Det er fullt mulig for selv de dårligste M.E. pasientene å bli bedre. Ja, hold døren åpen for at du faktisk kan bli helt frisk igjen!


Hold kroppen i form – hvis du kan
Å ha et godt fysisk aktivitetsgrunnlag gir flere fordeler. Å være i god form i seg selv, kan innvirke positivt på psyken. Det finnes mye frihet i å kunne bevege seg fritt. Mange ME- pasienter har inntil sterkt svekket treningsgrunnlag, og kan havne i både rullestol og sengeleie. I den grad det er mulig for pasienten å holde seg aktiv og trene seg opp fysisk, så er dette absolutt til å anbefale. Selv om fysisk aktivitet ikke nødvendigvis fører fram til at ME- pasienten blir frisk, så vil det definitivt kunne være til stor hjelp og være i god fysisk form.