Del 2: Treningsprogrammet kan med fordel fungere som bremsekloss mot for mye lyst og iver. Framgangen stanses ofte av for rask progresjon.

   
 

 

Del 2:
Hvordan bør trenings-
opplegget være?

 

Når du har funnet ut hva du vil trene, må du finne ut hvordan du skal gjøre det. Og da kommer personlighet og historie på banen.

 

Den ivrige

Startprogrammet kan med fordel bestå av korte treningsøkter med mye hvile mellom. Dette er ofte innholdet i fungerende syklusprogrammer, som styrer treningen med planlagte

   
Å trene eller ikke trene? Hvile versus belaste, det er
bare 2 sider, men du verden så komplisert det kan
bli. Framgang er enkelt helt den ikke kommer. Da
kommmer god planlegging, kunnskap og utforming,
gjennomførelse og tolkninger til sin rett.
 

treningsavbrekk og/eller varierende treningsmengde/innsats. Dette øker sjansene for at trening med kun eller mye høy innsats av kroppen tåles og tilpasses og bygges på. Utøveren får med andre ord tilrettelagt treningen sånn at hun eller han kan pøse på, gi jernet og peise på så svetten hagler. Om det er no pain no gain, eller alt for konge og fedreland, så bunner det i same greia: Utøveren har behov for et program som tøyler innsatsen og treningsmengden i den grad at hvileperiodene blir tilstrekkelige til at overskuddet gjenoppbygges og overkompenserer (tilstrekkelig restitusjon).

 

   
I konkurransesammenheng gir utøverne full gass. I
etterkant er ofte mye hvile nødvendig før kroppen
igjen er treningsklar. I treningssammenheng kan
treningsmengen justeres slik at nødvendige
hvileperioder blir mindre.
 

Man ser ofte iveren hos den unge ogtroen hos den eldre, og selv om man aldri blir for gammel til å begå nye dumheter, så vil leveårene ofte gi en viktig treningsmessig forholdelse der fartsavpasning er et tilpasset element.

 

Det finns mange trosretninger der innsatsen påregnes å stå i direkte relasjon til resultatet. Dette stemmer i noen faktorer, mens det andre steder blir helt galt å tenke slik. Treningsinnsats er et sånt sted. Treningen gir ikke bedre og bedre resultater jo hardere du trener! Det unge og ivrige egoet trenger å lære seg å holde tilbake og begrense seg.

 

Hastverket som vi vet raskt kan bli lastverket, kan være et spesielt stort problem for utøvere som plages av mye indre og/eller ytre press. Høy grad av kjedsomhet er en gjenkjennelig fare.Treningen blir et livsviktig gjøremål for å holde det daglige vonde på avstand. Dermed blir dette treningens egentlige formål, med resultat i at utøveren trener når det kanskje burde hviles = svekket eller ingen framgang.