THE PROGRAM IS NUMBERED: Trening kan være hårfin matematikk: Tren alltid med program og dagbok, om ikke famler du i blinde! Følg med på treningen din!
Prinsippet om større vanskelighetsgrad jo
nærmere man kommer ytterpunktet i begge
ender av skalaen, gjelder både fysiologisk
(kroppslig), og mentalt. Organismen er
utelukkende et finstilt balanseinstrument og
virkemiddel. Den enkleste og beste veien er
den gylne middelvei.


Hvordan treningen legges opp i forhold til lite,
lett, mye eller hardt og tungt, ser ut til å følge
personligheten i større eller mindre grad. Det
kreves vilje og disipling for å legge opp løpet
sitt med riktig innsats.


For noen er det hardere å holde igjen, enn å gi
full gass. Det er noe å tenke på. Det kan
faktisk være hardere mentalt, å ta det med ro
enn å pøse på med full innsats på trening!

Utøvere med svært godt utviklet treningsgrunnlag


Jo nærmere man kommer ytterpunktene, jo vanskeligere blir framskrittet. Dette gjelder for fjellklatrere oppe på Mount Everest, og det gjelder for ubåten på vei mot havets bunn. Vi snakker altså mer eller mindre om en generell naturlov som gir seg utslag i forskjellige uttrykk. I treningens verden betyr det at treningen må være mer og mer akkurat riktig justert, for at det skal oppstå treningseffekt i form av forbedring. Ytterpunktutøveren har lite eller ikke noen feilmargin i treningen sin. Kun riktig trening gir framgang, og med små feilmarginer kompliseres treningen og det settes et sterkt økende krav til utøvers forståelse og gjennomføring av progressiv belastning med tilhørende hvile.Utøvere på toppnivå tåler mye knallhard trening uten at det nødvendigvis oppstår belastningsskader og smerter, og beinhard trening kan gi resultater. Men! Topptrente utøvere kan ikke få videre framgang ved å nedlegge all trening med maksimal innsats. Det fungerer ikke på toppnivå. Man ser dette tydelig hos de store kroppsbyggerne som tidligere har bygd sin fysikk på økning av maksimal styrke med minimalt volum i treningen. 3 sett benkpress i uka som total på bryst, kan i løpet av noen år ta deg opp fra 60 kilo i benken til 240 kg, men så plutselig stopper det. Dermed stopper også muskeltilveksten. Grunnen til utviklingsstopp kan være at utøveren har nådd kroppens øvre styrkepotensial. Det betyr at utøveren blir ikke sterkere, eller videre økning er bitteliten og går veldig tregt hva angår økende muskelstørrelse.

TRENINGSPROGRAM & TRENINGSDAGBOK: Elementære
hjelpemidler du ikke kan trene foruten! Det må bare
understrekes og understrekes opp i mente hvor veldig
viktige treningsverkrøy og kontrollorgan programmet og
treningsdagboken er! YOU CAN`T STEAR WITHout THEM!
Hvordan bør opplegget utformes?
Med økende volum. I stedet for slaviske 3 sett, kan topputøveren bygge på med flere reps, og etter hvert blir dette til mange sett i stedet for bare tre. Dette vil skape videre muskeltilvekst langt forbi det maksimalprestasjonen på singelrepetisjonen produserer.


Man ser dermed at med økende treningsgrunnlag endres muligheter og behov for måte å trene på. Hovedprinsippet består likevel: All trening skal og må foregå etter at overskudd er på plass i gjeldende muskulatur. Det er bare uthvilte muskler som prøver å tilpasse seg. Slitne muskler jobber allerede med saken, og mer belastning vil bare utsette innhentingsprosessen.