Vi vet alle at trening kan utvikle muskelstyrke og størrelse, øke kondisjonen og styrke hele kroppen. Men hvordan skal treningen utføres for å gi skikkelig framgang?Trening er nøkkelen til hvordan du blir den
første over mållinja. Men det finnes også stor
glede i å stadig sette nye personlige rekorder.
Trening er ikke bare et verktøy og en form for
aktivitet, det er en livsstil som holder deg i
orden.
FRAMGANG!


Det finnes et mangfold innenfor treningslitteratur når det gjelder kunnskap om trening. Spesielt mye vet vi om hvordan kroppen er oppbygd. Men anatomi er ikke treningsfysiologi.


KUNNSKAPSMANGEL:Å forstå hvordankroppens tilpasningsevne fungerer i forhold til fysiologiens funksjoner og funksjonalitet, samt hvordan organismen bruker følelsene til kontroll og styring, er det viktigste momentet for at utøveren skal kunne trene riktig med full framgang.


Utøveren kan via fortolkninger av følelser og signaler, registrering av treningsmengde, og systemer for styring av kontinuerlig/jevn økning, styre og kontrollere økning av treningsmengde, og samtidig forsikre seg om at det gjøres riktig.
REST TO BE BEST: Hvile er 50% av ethvert
treningsprogram. Trening bryter ned. Hvile
bygger opp!
Spørsmålene hvor mye,
hvor lenge,
hvor hardt ,
og hvor ofte
, er ikke umulige å besvare.


Faktisk kan den enkelte utøver finne sine svar ettervert, så snart denne har lært seg hvordan kroppen fungerer i forhold til økende fysisk belastning. Kombinasjonen av forståelse, riktige tolkninger av kroppens signaler, og treningsmengde og økning satt i system, vil kunne gi utøveren mulighet til å skreddersy belastningen som påføres i forhold til det kroppen har mulighet til å tilpasse seg. Dette vil ikke bare bety at skaderisikoen blir minimal, men også resultere i maksimal framgang på minimalt med tid. Dette kommer som en direkte følge av at overtrening forebygges og ikke lenger forekommer.Overtrening er hodebry:
Hvorfor går det ikke
framover? Hvorfor går det
så seint? Noe som ikke
stemmer?

Overtrening er alle utøveres fiende nummer èn, og forekommer hos alle fra tid til annen. Det dreier seg om en metning der det påføres mer trening enn kroppen klarer å tilpasse seg. Dersom kroppen på dette tidspunktet ikke får tilstrekkelig med ro og hvile, vil denne metningen vedvare. Det betyr at framgangen stagnerer og stopper opp. Resultatet av dette er bortkastet tid og krefter. Er treningen belastende nok vil en forverrende nedbrytningsprosess begynne, der først overskuddet reduseres og forsvinner, og deretter at det begynner å oppstå belastningsskader og smerter i bevegelsesapparatet. Treningen virker på dette tidspunktet stikk motsatt av ønsket effekt; den bryter ned i stedet for å bygge opp. Egentlig er dette riktig å si om all trening. Trening er nedbrytende og det er under hvile at kroppen bygger seg opp og øker sin kapasitet. Det er derfor avgjørende at stimuliet som trening er, avpasses i forhold til det kroppen klarer å tilpasse seg.


Her er en kraftig anbefaling til deg som kunne tenke deg å finne ut hvordan du skal trene for å hele tiden trene med maksimal framgang. Bestill heftet “Maksimal Framgang” på www.trim.no. Det kommer susende innper epost så fort du sender inn bestillingen din. Pass på at mailboksen din aksepterer filvedlegg. Dette heftet inneholder den absolutt viktigste informasjon som finnes om trening!


MAKSIMAL FRAMGANG
Når du vil ha optimal framgang, hele tidenog alltid