CLA har så mange områder det skal ha en viss positiv innvirkning på. Men mange av effektene som er dokumentert og funnet ut i laboratorier er hovedsaklig på dyr eller reagensrør. Man trenger flere langtidsstudier på mennesker for å se de virkelige effektene.Med de funn som er dokumentert så kan man i alle fall konkludere at oppsiden er enormt stor, og at det er en marginal nedside.


For det er ikke funnet, så vidt meg bekjent, noen tegn på at denne fettsyren har noen alvorlige bivirkninger. Det har vært forsket på dette i 32 år. Det eneste som kan være en fare er at ved stort inntak av både CLA og andre flerumettede fettsyrer som for eksempel fiskeolje, så kan man tilslutt bli forgiftet. Men det gjelder det meste man tar for mye av. Ved inntak av flerumettet fett så økes den oxidative prosessen i kroppen. Ved for store doser kan dette påvirke helsen negativt. Antioxidanter virker mot økt oxidativitet. Med andre ord så spis gjerne mye frukt og grønt eller ta et kosttilskudd med antioxidanter.

CLA har forskjellige virkningsområder etter hvilken isomer sammensetning den er bygd opp av. Noen sammensetninger har ikke vist noen effekter på noe av kroppensfunksjoner. Den blandingen som har blitt brukt mest i forskning og som har gitt dokumentert effekt, er blandingen av isomerene c9,t11 & t10,c12. Det kan totalt være 16 forskjellige CLA isomerer.

(CLA) Forskjellige isomerer og sammensetninger av disse:

  • Skal ha krefthemmende funksjoner for flere krefttyper deriblant brystkreft, tykktarmskreft, lungekreft og hudkreft. De krefthemmende(anticarcinogene) effekter er doseavhengige(større dose=større effekt).CLA hemmer både utviklet kreft og forebygger kreft. Dette er ifølge The National Health Institute. Dette viser også dyre/menneske forsøk
  • Har vist å redusere muskelnedbrytningsprosessen(catabolic)
  • Stimulerer vekst
  • Skal ha positive effekter på astma
  • Skal ha signifikante effekter på ”bodycomposition”. Den regulerer kroppens sammensetning av muskler og fett. CLA blokkerer fettopptaket og sørger også for at mer fett blir sendt ut i blodbanen for å forbrennes.Dette viser både dyre/menneskeforsøk. Flere studier på dette området er pågående og det ventes flere publikasjoner til våren.


  • Viser i kliniske pilotstudier på mennesker en senere utvikling av diabetes 2.
  • Viser av kliniske studier på mennesker at immunforsvaret styrkes. Det har blitt gjennomført en del forsøk som viser positive effekter, men det gjenstår en bit for å utarbeide endelig dokumentasjon.
  • Viser i (dyr/reagensrør) forsøk å ha redusert utvikling av osteoporose (benkskjørhet – meget spennende område)
  • Viser (dyr/reagensrørforsøk) redusert betennelse ved leddsykdommer
  • Viser i dyreforsøk en effektivisering av næringsfordelingen

CLA har så mange områder det skal ha en viss positiv innvirkning på. Men mange av effektene som er dokumentert og funnet ut i laboratorier er hovedsaklig på dyr eller reagensrør. Man trenger flere langtidsstudier på mennesker for å se de virkelige effektene.

Referanser:
1.www.helsenytt.no 2.Life extension magazine 3.Natural asa, Tonalin® CLA 4.National Health Institute 5.Northern Meadows, benefits of CLA 6.Norges Landbruks Høyskole, Institutt for husdyrfag 7.Ultimate lifestyles 8.Analysis of conjugated linoleic acid(CLA), William W.Christie, scottish crop research institute, Inwergovrie, Dundee, Scotland 9.National diary council 10.Conjugated Linoleic Acid and Bone Biology, Bruce A. Watkins, PhD, FACN, and Mark F. Seifert, PhD/ Purdue University, Department of Food Science, Lipid Chemistry and Molecular Biology Laboratory, West Lafayette, Indiana, and Department of Anatomy, Indiana University School of Medicine, Indianapolis 11. Changes in Body Composition with Conjugated Linoleic Acid, James P. DeLany, PhD, and David B. West, PhD, Pennington Biomedical Research Center 12. CLA and astma, Leah.d.Wigham(1),Ellen.B.Cook(2),James.L.Stahl(2),Ricardo Saban(3),Dale.E.Bjorling(4),Michael.W.Pariza(5) and Mark.E.Cook(1,5,6) 13. Journal of Nutrition. 2000;130:2943-2948.) The American Society for Nutritional Sciences, Conjugated Linoleic Acid Reduces Body Fat Mass in Overweight and Obese Humans1 , Henrietta Blankson, Jacob A. Stakkestad*, Hans Fagertun , Erling Thom**, Jan Wadstein and Ola Gudmundsen2 14. University of Wisconsin-Madison, Food Research Institute, www.wisc.edu/fri/ 15.Forskningsreferanser: www.wisc.edu/fri/clarefs.htm 16. Kepler C. R., Tucker W. P., Tove S. B. Biohydrogenation of unsaturated fatty acids IV.: Substrate specificity and inhibition of linoleic delta-12-cis, delta-11-trans-isomerase from Butyrivibrio fibrisolvens. J. Biol. Chem. 1970;245:3612-3620[Medline]