Hvordan måler man treningseffekt?

0
153

Du lurer kanskje ofte på framgangen din? Du kunne tenke deg å få dette målt og satt på papiret. Er det mulig? Og vet småbarn noe vi ikke vet?
Du kan følge med på vektøkning, puls og
treningsresultater. Det viktigste er imidlertid
følelsene dine. Først når du forstår hva du
skal kjenne etter og hvordan du skal tolke
det,vil du være i stand til å trene helt riktig
og vite at du har optimal framgang.


Det er utviklet en rekke metoder som kan påvise eller indikere din treningstilstand. Det kan foretas målinger nedsenket i vann som kan angi hvor stor del av kroppsvekten din som består av muskelmasse. Du kan løpe på tredemølle koblet til apparater som måler oksygenopptaket ditt. Det kan tas blodprøver som viser verdiene av kortisol (nedbrytende hormoner i kroppens som øker med nedbrytning av kroppens vev under trening), det kan tas blodprøver som viser testosteronverdier samt positiv eller negativ nitrogenbalanse. Du kan løpe med pulsur som viser hvor fort hjertet ditt slår.


Men det finnes i dag ikke blodprøver eller lignende som kan påvise positiv eller negativmuskeltilstand. Det er helt opp til den enkelte å lære seg å kjenne forskjell på når kroppen svarer positivt eller negativt på trening. Følelser er ikke påviselige eller målbare.

Blodprøver kan vise flere
ting, men mild over-
trening påviser de ikke.
Vitenskapen kommer
ikke nær kroppens eget
rapporteringssystem:
Følelsene.

To faser
Positiv og negativ. Disse to fasene samt det å tolke riktig kroppens øvrige reaksjoner i forhold til nytelse/smerte-prinsippet, er det viktigste enhver utøver lærer seg å innrette treningen etter.

Kroppens følelser er et fantastisk presist rapporteringssystem på hva som skjer i musklene, så strengt tatt ville et eventuelt måleapparat være unødvendig. Det kunne dog vært et fint instrument å bruke for utøveren i innlæringsperioden. Kanskje bringer vitenskapen et slikt verktøy på banen en gang i framtiden.


Å lære seg å kjenne forskjell på positiv og negativ treningstilstand, er noe du kan lære deg. Trim.no har utført en pionèrarbeide med det formålet å finne fram til teorier og tolkninger som igjen kan læres av enhver utøver, slik at denne kan trene riktig og med 100% framgang.Barn viser lett følelser. De er
også flinke til å følge sine
følelser. Derfor trener de som
oftest instinktivt og riktig.

I heftet Maksimal Framgang (Muskelfysiologi og muskulær belastning), er informasjon som forklarer den enkelte hvordan muskelen virker i forhold til trening. Det går i stor grad ut på å ta i bruk verdens beste kontrollorgan og måleinstrument, nemlig følelsene.


Heftet Maksimal Framgang kan du bestille på trim.no. Heftet leveres raskt og enkelt til din epostadresse. Se kategorien www.trim.no/programmer. Derfinner du heftet som inneholder noe av de mest relevante treningsteoriene som er å få tak i. Informasjonen og kunnskapen består av den mest viktige og grunnleggende basiskunnskapen enhver utøver trenger.