KROPPSBYGGING: Det finnes mange programmer å velge mellom, men grovt sett kan du dele alle programmene inn i 2: Programmene der du trener hardt, og programmene der du trener lett.

HARDTRENING KREVER LANG HVILE: Mange går i
fellen når det gjelder hardtrening og hvor ofte det
trenes. Overskuddet blåses fort ut dersom man
trener med høy innsats. Du er nødt til å ha
overskuddet på plass for at du skal få framgang.
Når du trener hardt
Når du trener hardt – at du tar deg ut og virkelig kjører på, da er overtrening en selvfølge. For at treningsprogrammet ditt skal fungere og gi framgang, så må du styre hviletiden mellom øktene med forståelse og omhu. Du bør ligge på en ukes hvile mellom hver trening av samme muskelgruppe. Videre bør du legge inn en ekstra hvileuke hver måned (syklusbasert trening). Økningen fra disse oppleggene vil komme i den grad den kommer. Utøveren har ingen styring eller planlegging av kroppens framgang.


Når du trener lett
Med lett trening kan du trene oftere. Og med denne typen trening så kan du planlegge hvor mye du skal øke treningsmengden med. Se på øvelsene og legg til en mindre økning fra uke til uke. For å gjøre deg opp et bilde av hvor stor din lille ukentlige økning er, så legg sammen økningene for ett år. Hvis du da ser at årsutbyttet virker trolig, mulig og gjennomførbart, tut og kjør. For eksempel vil du med økning av 1 repetisjon per uke på armhevinger, trene deg opp i 52 armhevinger på ett år. Det er et meget godt resultat. Etter to år med trening vil du kunne ta 104 armhevinger, hvilket er fantastisk bra! Hvor mange kjenner du som kan ta 100 rolige, dype og kontrollerte armhevinger?

MUSKELMASSEN KOMMER: Med riktig trening, nok
og god nok mat + rikelig med hvile, så vil du
kunne utvikle rikelig med muskelmasse.


TA TIDEN TIL HJELP: Husk at selv når du gjør alt
riktig, så tar det fremdeles tid for kroppen å bygge
opp styrke, utholdenhet og muskelmasse.

Når du trener instinktivt
Du kan trene etter følelsene både på hardtrening og på lett trening. Du legger da inn neste treningsøkt når du føler at du er uthvilt og treningsklar igjen. Trener du lett, vil du relativt raskt kunne føle at overskuddet topper seg igjen, mens hardtrening gjerne ikke vil gi deg den gode treningsfølelsen før etter 7-10 døgn.


Trim.no sine treningsprogrammer bygger i stor grad på at utøveren lærer seg å kjenne, vite og forstå kroppens signaler og symptomer. Utøveren blir med andre ord ”utdannet” til egen ekspertise innenfor instinktiv trening. Når utøveren bare ved å kjenne etter, vet om han eller hun er treningsklar eller ikke, da er det vi begynner å snakke om sikker, jevn og god framgang.