KONTROLLERING AV TRENINGEN: Organismen har et rikholdig innhold av symptomer, følelser og tilbakemeldinger til deg. Du må bare bli dem bevisst, og lære hva de betyr for deg og din trening.
Så fort du vet og forstår at organismen svarer på trening (belastning som er økende og/eller påføres for å oppnå bedring), med følelser primært sett, så vil du kunne lære deg å trene instinktivt, det vil si at du trener på grunnlag av følelser og kroppens tilbakemeldinger. Man kan dele opp følelsene ved trening i to:


Den positive, lette følelsen som er motiverende og god (treningen føles godt): Med denne følelsen så trenes det rett. Kroppen rapporterer med denne følelsen at treningen ligger innenfor riktig treningsmengde. Utøveren vet med dette at treningen vil være framgangsbringende. I kombinasjon med økende treningsmengde, så er den lette go- følelsen fortellende om at organismen responderer positivt (oppbyggende/framgangsmessig), på treningen.


Den negative, tunge følelsen som er umotiverende og vond (treningen føles tung, som et negativt slit som du kun ved hjelp av vilje foroverdriver):


Denne følelsesmessige tilbakemeldingen fra organismen forteller at kroppen ikke vil ha påført trening/belastning. Som regel vitner denne negative og tunge følelsen om at utøveren er overtrent (vær klar over at overtreningen kan komme av flere ulike forhold som treningen, kostholdet og/eller sykdom). Utøveren vil når han/hun gjenkjenner den tunge og negative følelsen ved trening, vite at det ikke trenes riktig og/eller at treningen har blitt for stor. Således forteller og motiverer denne omtalte følelsestilstanden ved trening, at utøveren tar fri og legger inn mer hvile (pause på minst 10 døgn er nødvendig).
Følelsene kombinert med treningsresultatene
Så fort du kombinerer den følelsesmessige tilbakemeldingen fra kroppen, med dine anskuelser av hva du oppnår fra treningen, så har du et kontroll/rapporteringssystem som fungerer fint. Ligger du med riktig treningsfølelse og du ser i boken (før treningsdagbok og skriv ned resultatene), at treningen gir økende resultater, ja da er du av gårde på riktig vei.


Tolke treningstilstand og eventuelle symptomer
Så lenge organismen svarer på treningen positivt, så vil dette kunne forplante seg videre ved at:


· Treningen føles positiv


· Treningen føles lett


· Treningen føles god


· At treningen motiverer


· At treningen gir lyst på mer trening


· At du føler deg uthvilt


· At du føler deg sterk


· At du føler deg utholdende


· At treningen fører til positive tanker


· At treningen ”går av seg selv”


Når det kommer til de negative følelsene, tilbakemeldingene og symptomer, så synes listen å være lengre, men i all hovedsak så er det den negative, tunge og vonde følelsen som er hovedsakelig og vesentlig. Overtreningen kan imidlertid slå ut gjennom en rekke ulike symptomer:


Fysiologisk:
Redusert yteevne, nedgang i styrke og utholdenhet
Redusert koordinasjon
Hodepine
Smerter i muskelfester og sener, ledd
Mageproblemer
Dårlig matlyst
Forandring av kroppsvekt og/eller kroppssammensetning
Forandringer i blodtrykk
Forandringer av hjertets slag per minutt
Forandringer i stoffskiftet
Større produksjon av melkesyre ved lavere belastninger
Dårligere evne til å oppnå pump
Manglende “trykk” i muskulaturen, manglende “flex”

Psykologisk:
Manglende energi, ikke opplagt, slapp
Depressiv sinnsstemning
Liten lyst til konkurranse
Redusert eller dårlig evne til å lære
Redusert selvsikkerhet
Økende mulighet for å bli forstyrret
Blir lettere stresset
Dårligere konsentrasjonsevne
Svingende humør, følelsesmessig ustabil
Dårligere selvfølelse

Immunforsvar:
Generell svekkelse av hele immunforsvaret
Får lettere forkjølelser og andre sykdommer
Nedsatt innhenting ved sykdommer, sår og andre skader
Opphovning i lymfekjertler
Får lettere bakterieinfeksjoner


Det er i denne oppramsingen ikke tatt med symptomer/virkninger som faller utenom de utøveren selv kan føle og forstå. Men det er på det rene at det skjer endringer i kroppen ved overtrening som kan testes og påvises med prøver. Noen av disse er disse:


Biokjemisk:
Nedsatt innhold av glukose i muskulatur
Nedgang i kroppens innhold av mineraler
Nedgang i kroppens innhold av jern (i serum)
Nedgang i hemoglobin
Øket produksjon av urinsyre
Øket CK og Urea
Øket innhold av ketoner i urin
Økning i serum kortisol
Nedgang i serum testosteron
Negativ nitrogenbalanse


Som man ser, så kan overtrening medføre en rekke ulike og negative virkninger/respons fra organismen. Ved overtrening så er det kun èn ting som kan og vil hjelpe: Hvile. Utøveren må hvile mer slik at kroppen får sjansen til å innhente seg igjen.