Mange utøvere liker å presse seg hardt på trening. Det gir dem følelsen av å ha utrettet noe. Det gir dem følelsen av å ha trent nok til at framgangen skal komme. For mange ender hardtreningen dessverre med overtrening.

Hva skal til for at hardtrening kan tåles, tilpasses og økes fra?
Treningsgrunnlag! Treningsgrunnlag og treningsgrunnlag. Jo høyere aktivitetsnivå du er tilvent og tilpasset, jo mer hardtrening skal det til før at dette medfører overtrening. Har du vært aktiv som barn og komt i god form som tenåring, ja da ligger alt til rette for at fortiden din fram til i dag har gitt deg en solid og godt treningsgrunnlag. Du vil da kunne presse deg hardt innenfor kroppsbygging/styrke, og tåle dette over relativt lengre tid.


Jo større treningsgrunnlag, jo mer kan du tåle
Mens en utøver med godt treningsgrunnlag vil kunne presse seg steinhardt på trening og likevel øke og ha framgang, så vil den samme treningsinnsatsen hos utøvere med dårlig treningsgrunnlag, raskt kunne medføre overtrening, stagnasjon og manglende resultater.


Hvordan skal en utøver forholde seg?
Utøveren bør i første rekke gjøre seg opp en mening om hvor stort og godt dennes treningsgrunnlag er. Utøveren bør prøve å merke seg hvor lenge han/hun klarer å trene med den positive feelingen inne. Det gjelder å holde på den positive følelsen og trene kontinuerlig på denne.


De fleste vil finne at de går fra det positive moduset til det negative, i løpet av 1-3 uker (hos utøvere som trener styrke/kroppsbygging og med trening av hver muskelgruppe en gang per uke). Dette betyr at utøveren må syklusbasere treningsopplegget sitt, slik at overtreningen møtes med ekstra hvile. Utøveren bør/kan også redusere treningsinnsatsen sin, slik at han/hun over lenger tid, klarer å flyte på den positive treningsfølelsen før den dumper ned i negativt modus (overtrening).


Øk dine sjanser for å tåle og tilpasse deg hardtrening med disse:


1. Legg inn ekstra hvileperiode (ekstra hvileuke/tid), der du ser at overtreningen inntreffer.


2.Reduser din treningsinnsats (fra 100% og ned til iallfall 70%). (100% innsats = du tar i til neste repetisjon ikke er mulig).