SPØRSMÅL & SVAR: Hvordan kan man utvikle sin hurtighet og eksplosivitet maksimalt?

   
BRUK MAKSIMALT MUSKELARBEID: Ved å trene
slik man ønsker videre utvikling og framgang, så
vil kroppen utvikle seg. Trener du eksplosivt, vil
det føre til at eksplosiviteten vil kunne utvikle
seg slik.
 

Spørsmål:
Jeg har kommet inn på NTG på lillehammer (Hockey linjen) til høsten og vil forbedre hurtigheten min til den tid og utover. Jeg leste på internett at man fikk bedre hurtighet ved at man tok 6-12 repitisjoner (f.eks. knebøy) stemmer dette?

Hvordan kan jeg bli raskere på skøyter ved hjelp av hurtighet? Har du noen gode styrkeøvelser til dette? Hvor mange repitisjoner på apparater må jeg ta for å forbedre hurtigheten min? Gjelper det å sprinte? og i såfall, hvor langt?

   
 
 

Svar:
Eksplosivitet utvikles gjennom å øke muskulaturens maksimale muskelstyrke. En tykk muskel (stor muskel), vil kunne utøve hurtighet større enn en svak muskel. Dette gjelder særlig i forholdet mellom en normal muskel og en avkreftet og utrent muskel.

Treningen blir spesielt viktig for at du skal kunne yte raske bevegelser mer enn et par repetisjoner. Du vil gjerne være rask gjennom en hel trening eller kamp, og da trenger du å bygge opp både utholdenhet og styrke.

   
 
 

For at musklene skal være så raske som mulig, så er det avgjørende viktig at du er uthvilt. Muskelen er svært rask når det positive overskuddet er på plass, mens en overtrent muskel vil være negativ, treig og føles som om den “henger etter”.

For å bli så rask som mulig innenfor de aktivitetene du ønsker å presetere i, så er det spesifikk trening som i særdeles tung grad gjelder. En hockey-spiller bygger en hockey-kropp med hockey.

6-12 reps på kroppsbygger, og styrkeprogram vil kunne utvikle den maksimale muskelstyrken effektivt ja.