FOTBALLTRENER SPØR: Hvordan bør man legge opp trening for å utvikle hurtighet hos fotballballspillere i aldersgruppen 13 – 16 år?

   
 
 

Spørsmål:
Jeg er fotballtrener for gutter i alderen 13 – 16 år. Jeg ønsker å utvikle hurtigheten til spilleren både med og uten ball, så det hadde vært fint med noen tips hva som er riktige øvelser for denne aldersgruppen.

Svar:
Det første kriteriet som er absolutt avgjørende for en spillers hurtighet, er grad av restitusjon. Musklene er raske og eksplosive når de er positive (uthvilte, overskuddet på plass). Så spillere _må_ være uthvilte for å være maksimalt hurtige. De _må_ være uthvilte for at hurtighetstreningen skal gi noen effekt i det hele tatt. En muskel som er treningsmettet er negativ. Det vil si at den er tung, treg og slitsom å jobbe med. Tunge muskler drenerer også spilleren psykisk på trening og/eller i kamp. Det er tungt for hodet å slite kroppen framover på vilje. Som trener ser du dette på utøverne.

   
REST TO BE BEST: Fullstendig restituerte muskler
produserer den høyeste hurtigheten. Hurtighet
kan/bør trenes både med og uten ball.
 

Når spilleren er uthvilt, så er det neste tellende at han har formtoppen inne. Da er muskulaturen tilpasset bansespillet med den intensitetsgraden dette innebærer. Med treningskamper senest en uke før kampdag, bør spilleren ha en formtopp inne. Spillere med svært godt treningsgrunnlag, kan imidlertid trenge en kampoppkjøring som varer både 2 og tre uker. Men jeg tipper at for norske spillere på amatørnivå så holder det å blåse ut kroppen i kamp en uke før man trenger toppformen.

Spilleren må selvsagt være trenet. Det hjelper lite å være uthvilt og med formtoppen inne, dersom nivået tilsier gåtempo. Rolig mengdetrening over lang tid er det som danner grunnlaget i utøveren, og jo bedre dette grunnlaget er, jo mer hard kamptrening vil spilleren tåle fint og tilpassse seg og bli bedre av.

Selve hurtigheten er et sluttresultat av restitusjon, formtopping, og begge disse på toppen av et over tid oppbygd godt grunnlag av gåing, jogging, variert aktivitet, ballspill osv.

Det som da gjelder videre, er at hurtighetstreningen er lagt opp med trening som spesifikt tar sikte på å utvikle hurtighet. Utøveren bør trene spurt/hurtig løp med og uten ball.