Man kan fra tid til annen lese at anabole steroider kan forårsake skader i muskler og sener. Stemmer dette?

Hvorfor anabole steroider forbindes med muskelskader
Man kan fra tid til annen lese at anabole steroider kan forårsake skader i muskler og sener. Stemmer dette?


Anabole steroider er vevsoppbyggende hormoner
Det er i seg selv selvmotsigende at anabole steroider er skadende på sener og muskler. Anabole steroider gir akkurat motsatt effekt: De bygger opp og forsterker sener og muskler.


Hvorfor tror noen leger og mennesker at AS kan skade sener og muskler?
Grunnlaget for denne troen er at man har sett at idrettsutøvere og deriblant kanskje mest kroppsbyggere, pådrar seg belastningsskader og overrivninger av muskelvev. Det later til å opptre betydelige mengder med skader hos mennesker som benytter seg av oppbyggende steroider innenfor sin trening.


Men det er grunnlaget for disse skadene som er misforstått
Det er ikke medisinene anabole steroider som forårsaker skadene i muskler og sener. Det er utøvernes feiltrening som forårsaker skadene. Det trenes altfor hardt og/eller for mye. Hardtrening/for høy treningsmengde i kombinasjon med bruk av anabole steroider, er svært uheldig. Hadde utøverne derimot trenet fornuftig og innenfor det kroppen kan tilpasse seg, så hadde man ikke sett denne typen skader.


Anabole steroider gjør musklene raskt sterkere, noe som gjør at muskelkraften kan utvikle seg langt raskere enn bindevevet. Kombinerer man dette med for mye/for hard trening og for rask økning av muskelkraften, så sier dette seg selv at det inviterer til skader av bindevev i sener og muskler.


Relativt trygt med oppbyggende hormoner – og ikke minst den riktige behandlingsformen
Anabole steroider er den mest lovende medisinske behandlingen av belastningsskader
I den grad man i det hele tatt skal og bør behandle pasienter med medisiner, så er anabole steroider det mest nærliggende og riktige medisinen å benytte opp mot belastningsskade-pasienter og revmatikere. Som ved alle andre medisiner, så vil det kunne være bivirkninger, men disse vil være færre og mindre farlige enn bivirkningene man har ved dagens vanlige behandling med kortison og betennelsedempende medikamenter. Faktisk så er anabole steroider relativt trygge medisiner, mens kortison og betennelsedempende er å regne som svært farlige og med mange alvorlige bivirkninger.


Kilder:
The effect of anabolic steroids and corticosteroids on healing of muscle contusion injury.
Beiner JM, Jokl P, Cholewicki J, Panjabi MM.Am J Sports Med. 1999 Jan-Feb;27(1):2-9.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/q…=pubmed_docsum


The role of anabolic hormones for wound healing in catabolic states
J Burns Wounds. 2005
Anabole steroider fører til bedre helbredelse (healing)


The use of anabolic agents in catabolic states.


Demling R. J Burns Wounds. 2007 Feb.


Nutrition, anabolism, and the wound healing process: an overview.


Demling RH. Eplasty. 2009;9:e9. Epub 2009 Feb 3.Involuntary weight loss and the nonhealing wound: the role of anabolic agents.
Demling RH, DeSanti L. Adv Wound Care. 1999 Jan-Feb;12(1 Suppl):1-14; quiz 15-6.
Review.


OBS: Denne studien omfatter bruk av veksthormon, som ikke er det samme som anabole steroider. Men veksthormon er i likhet med anabole steroider vevsoppbyggende og positivt innvirkende på blant annet bindevevs reparasjonseffektivitet og evne:
Possible therapeutic effects of growth hormone on wound healing in the diabetic patient.


Massey KA, Blakeslee C, Pitkow HS.J Am Podiatr Med Assoc. 1998 Jan;88(1):25-9. Review


Effect of growth hormone replacement on wound healing in healthy older men.


Papadakis MA, Hamon G, Stotts N, Tierney MJ, Martin Spencer E, Scheuenstuhl H, Hunt TK. Wound Repair Regen. 1996 Oct;4(4):421-5.


Support of the metabolic response to burn injury.


Herndon DN, Tompkins RG. Lancet. 2004 Jun 5;363(9424):1895-902. Review.


The effects of oxandrolone and exercise on muscle mass and function in children with severe burns.


Przkora R, Herndon DN, Suman OE. Pediatrics. 2007 Jan;119(1):e109-16. Epub 2006 Nov


27.


Impact of oxandrolone treatment on acute outcomes after severe burn injury.


Pham TN, Klein MB, Gibran NS, Arnoldo BD, Gamelli RL, Silver GM, Jeschke MG, Finnerty CC, Tompkins RG, Herndon DN. J Burn Care Res. 2008 Nov-Dec;29(6):902-6.


Effect of nandrolone decanoate therapy on weight and lean body mass in HIV-infected women with weight loss: a randomized, double-blind, placebo-controlled, multicenter trial.


Mulligan K, Zackin R, Clark RA, Alston-Smith B, Liu T, Sattler FR, Delvers TB, Currier JS; AIDS Clinical Trials Group 329 Study Team; National Institute of Allergy and Infectious Diseases Adult AIDS Clinical Trials Group. Arch Intern Med. 2005 Mar 14;165(5):578-85.


Oxandrolone, an anabolic steroid, enhances the healing of a cutaneous wound in the rat.


Demling RH. Wound Repair Regen. 2000 Mar-Apr;8(2):97-102.


The anticatabolic and wound healing effects of the testosterone analog oxandrolone after severe burn injury.


Demling RH, Orgill DP. J Crit Care. 2000 Mar;15(1):12-7.


Anti-inflammatory treatment of muscular injuries in sport. An update of recent studies.


Almekinders LC. Sports Med. 1999 Dec;28(6):383-8. Review.