Belastningsskader kronifiseres ofte av pasientens daglige aktivitet. Kroppen får ikke tid og anledning til å helbrede skadene. Dette er som oftest alltid grunnen til at belastningsskader ikke blir bra igjen.’
VEDB BENBRUDD ER HVILE OG RO OPPLEST OG
VEDTATT: Et benbrudd er en type
bindevevsskade, og ved slike skader er det helt
normalt at absolutt hvile og avlastning må til for
at beinet skal gro sammen igjen.
Belastningsskader er en annen type bindevevs-
skade, og her er behovet for avlastning og hvile
like viktig for at skaden skal helbrede seg så
fort som mulig.


Men ved belastningsskader ser man at både
pasienter og leger ofte tar lettere på
hvilebehovet. Det er liksom greit å fortsette å
belaste skadeområdet i et visst omdfang-
holde seg under smertegrensen som det så
ofte og populært heter. WRONG! Denne
tilnærmingenm er en invitasjon til å kronifisere
skaden.

Hvorfor blir ikke belastningsskaden i leggene mine bra igjen?


Belastningsskader kronifiseres ofte av pasientens daglige aktivitet. Kroppen får ikke tid og anledning til å helbrede skadene. Dette er som oftest alltid grunnen til at belastningsskader ikke blir bra igjen.


Leggene blir ikke bra
Etter flere uker med samme smertesituasjon, innser pasienten at skaden han eller hun har pådratt seg er blitt kronisk. Det vil si at skaden forsvinner ikke. Den vedvarer. Dette kan være med god grunn ganske fortvilende, da skadene kan og vil hemme fysisk utfoldelse og trening. Men ta det med ro. Du kan komme deg ut av kroniske smerte/skade-situasjoner.


Tilrettelegg god nok og lang nok hvile
Du må få avlastet leggene dine slik at kroppen får tid og anledning til å helbrede skadene dine. Når det gjelder avlastning av leggene, så sier dette seg selv at det kan bety at du må oppholde deg mye i ro. Du kan velge mellom 3 løsninger/tilnærminger for å hvile ut skadene i leggene:


1. Opphold deg mest mulig i ro: Denne metoden innebærer en viss bruk av leggene, og er med det den mest usikre tilnærmingsmetoden. Når du belaster leggene noe, så vil det være uvisst om du oppnår tilstrekkelig hvile. Du kan risikere å bli gående lenge før smertene forsinner, eller i verste fall at smertene ikke forsvinner. Det er mest gunstig å hvile ut fortest mulig før den fysiske aktiviteten trappes opp igjen.

HVA MED Å INNFØRE GIPSING PÅ SENEBETENNELSER:
Forslaget er for meg ikke ukjent. Det ville nok ha
ført til at en hel del kroniske skasder leget seg, og
senebetennelser hadde blitt kurert på langt kortere
tid enn det man ser i dag.

2. Sett deg i rullestol: Dette vil avlaste leggene fullt og helt. Følg med på at smertene avtar og forsvinner. Legg så inn en ekstra hvileuke som skal være helt symptomsfri. Da vil leggene være reparert og overskuddet være på topp, slik at belastningen nå vil føre til økning av treningsgrunnlaget ditt i leggene. Du kan begynne å bevege deg fritt igjen. Oppstår det nye smerter etter en tid, så går du over til full hvile igjen. Reagerer du relativt raskt, så vil den nødvendige hvileperioden denne gangen kunne begrense seg til kun en uke.


3. Bruk krykker: Med denne metoden avlaster du en legg av gangen. Dermed blir dette en fungerende metode, men som vil ta lenger tid. Du vil bli humpende rundt på krykker ganske lenge når du må ta ett bein om gangen.


Du ser at dette betyr at belastningsskader i bindevevet er omtrent som beinbrudd. Det må holdes i ro og gis lang nok og tilstrekkelig hvile for at vevet skal kunne gro sammen igjen.


Bryter du foten er det med en gang en selvfølge at dette skal gipses og holdes i ro. Får du en kronisk belastningsskade, så er gjeldende behandling å bare fungere videre på et høyest mulig belastningsnivå. Denne tilnærmingen betyr at skaden ofte ikke blir bra igjen.


Drastisk å hvile?
Mange streiker når de får høre at de må være i ro og hvile. Rullestol og krykker kan få den mest motiverte til å rygge tilbake ut gjennom døra. Og det er jo for så vidt forståelig. For mennesker er mer eller mindre avhengige av sitt aktivitetsnivå. Men hvile og god nok hvile er likevel den eneste veien å gå, hvis du virkelig vil bli frisk.


Ta en kikk på behandlingsopplegget Belastningsskader
Du finner dette heftet og behandlingsopplegget på trim.no (se våre hefter og programmer). Der vil du finne opplegg for å bli frisk fra belastningsskader. Du vil kunne sette deg inn i de ulike symptomene og hva de betyr. Trim.no anbefaler behandlingsopplegget Belastningsskader på det varmeste.