Belastningsskader kronifiseres ofte av pasientens daglige aktivitet. Kroppen får ikke tid og anledning til å helbrede skadene. Dette er som oftest alltid grunnen til at belastningsskader ikke blir bra igjen.

Knærne blir ikke bra
Etter flere uker med samme smertesituasjon, innser pasienten at skaden han eller hun har pådratt seg, er blitt kronisk. Det vil si at skaden forsvinner ikke. Den vedvarer. Dette kan være med god grunn ganske fortvilende, da skadene kan hemme fysisk utfoldelse og trening. Og smerter er ikke til å bli glad av. Men ta det med ro. Du kan komme deg ut av kroniske smerte/skade-situasjoner. Et er slett ikke så umulig som du kanskje tror.


Tilrettelegg god nok og lang nok hvile
Du må få avlastet knærne dine slik at kroppen derved får tid og anledning til å helbrede skadene dine. Når det gjelder avlastning av knærne, så sier dette seg selv at det kan bety at du må oppholde deg mye i ro. Du kan velge mellom 3 løsninger/tilnærminger for å hvile ut skadene dine i knærne:
BELASTNINGSSKADER TRENGER FRED: Akkurat slik
som beinbrudd trenger fullstendig ro og hvile, slik
kan det også være med belastningsskader.
Opphold deg mest mulig i ro: Denne metoden innebærer en viss bruk av knærne, og er med det den mest usikre tilnærmingsmetoden. Når du belaster knærne noe, så vil det være uvisst om du oppnår tilstrekkelig med hvile. Du kan risikere å bli gående lenge slik. Og det er ikke til å anbefale, for inaktivitet får kroppen til å forfalle. Det er mest gunstig å hvile minimalt før den fysiske aktiviteten trappes opp igjen. Det gjelder å unngå inaktivitet i størst mulig grad.


Sett deg i rullestol: Dette vil avlaste knærne fullt og helt. Følg med på at smertene avtar og forsvinner. Legg så inn en ekstra hvileuke som skal være helt symptomsfri. Da vil knærne dine være reparert og overskuddet på topp, slik at belastning nå vil føre til økning av treningsgrunnlaget ditt i knærne. Du kan begynne å bevege deg fritt igjen. Oppstår det nye smerter etter en tid, så går du over til full hvile igjen. Reagerer du relativt raskt, så vil den nødvendige hvileperioden denne gangen kunne begrense seg til en uke.
Bruk krykker: Med denne metoden avlaster du et kne av gangen. Dermed blir dette en fungerende metode, men som vil ta lenger tid enn om du hviler begge knærne samtidig.


Du ser at dette betyr at belastningsskader i bindevevet er omtrent som beinbrudd. Det må holdes i ro og gis lang nok og tilstrekkelig god nok hvile, for at vevet skal gro sammen igjen. Bryter du foten, er det med en gang en selvfølge at dette skal gipses. Får du en kronisk belastningsskade, så er gjeldende behandling å fungere videre på et høyest mulig belastningsnivå. Denne tilnærmingen er feil, og betyr at skaden ofte ikke vil bli bra igjen. Du må ta smertene og skadene på fullt alvor, og derfra MÅ du tilrettelegge hvile og belastning på riktig måte.


Mange streiker når de får høre hvor drastiske tiltak de må innføre for å bli frisk igjen. Og det er jo for så vidt forståelig. Men det er likevel den eneste veien. Det er eneste mulighet for å bli frisk igjen.


Ta en kikk på behandlingsopplegget Belastningsskader
Du finner dette heftet og behandlingsopplegget på trim.no (se våre hefter og programmer). Der vil du finne dette opplegget her utlagt i detalj. Du vil kunne sette deg inn i de ulike symptomene og hva de betyr. Trim.no anbefaler behandlingsopplegget Belastningsskader på det varmeste.