Hvorfor er ikke amfetamin et lovlig rusmiddel?

0
258

EN TILSYNELATENDE STOR GÅTE: At alkohol er et lovlig rusmiddel i Norge, mens amfetamin er forbudt å verken kjøpe, besitte eller bruke, det synes å være en stor gåte.

Alkoholen er stridens rusmiddel
Ingen stoffer slår den lovlige alkoholen som middel som framprovoserer og utbringer vold. Full fight blant drikkende er vanlig, ja det synes som om alkoholen er etterfølgeren som henger igjen, etter at vikingene spiste sopp i tillegg til ølet sitt (mjød), og reiste ut for å gå berserk og plyndre og røve sine naboer i nærliggende og/eller fjerne land. Så alkoholens stridseggende innhold, har vært kjent og brukt i flere tusen år.

Amfetamin som lovlig rusmiddel
Amfetamin burde legaliseres slik at dette stoffet for flere kunne ta over som brukte rusmiddel og/eller prestasjonsfremmende middel. Rusen er ikke noe i nærheten av alkoholrus, og arter seg på en helt annen måte enn rusgiften og løsemiddelen alkohol. Rusen består av å bli høy, som det ofte refereres til, og går da ut på at det psykiske overskuddet i hjernen går rett til topps. Brukeren merker ofte at tankene blir positive, og at motivasjon, inspirasjon og aktivitetslyst og evne øker på inntil svært mye og meget dramatisk. Amfetaminet er dermed virkende slik at selvfølelsen og selvbildet vokser inntil svært mye. Amfetamin er ikke et stoff/rusmiddel, som har gjort seg kjent for å få brukerne voldelige og/eller farlige. De fleste er fredelige og oppfører seg fint etter inntak av amfetamin.

Amfetamin som lovlig rusmiddel – hva er problemet?
Det kan være ren og skjær tilfeldighet som gjør at vi i dag har bevart aloholen som et tillatt rusmiddel i vårt moderne samfunn, mens tryggere og bedre stoffer som amfetamin er regnet som narkotika og forbudt rusmiddel. Tanken har kanskje vært å begrense hvor mye rusbruk det finnes i samfunnet, ved å forby bruk av alle andre rusmiddel enn alkohol. For dagens forbud og kriminalisering er nok en hake som gjør at mange godtar at man kun skal kunne drikke alkohol. Det er åpent for analysering og tolkning dette, hvorvidt bruken av russtoffer begrenser seg og holdes nede, ved at man kriminaliserer bruken og derved også brukeren. Hva ville skje dersom amfetamin ble lovlig i Norge? Ville bruken ta av og bli helt forferdelig høy blant befolkningen? Jeg vet ikke. Jeg tror vel at bruken landsdekkende ville ha gått opp noen hakk, men jeg tror ikke på noen slags eksplosjon i bruk blant befolkningen. Uansett så ville en noe økt bruk ikke veid opp for det faktum at staten hadde tatt kontroll over omtalte stoff og dets brukere, og fått dagens utgiftspost til å bli morgendagens inntektskilde. Pengene som i dag brukes for å hamle opp med amfetamin, kunne heller brukes på opplysende og forebyggende arbeid i klasseromsundervisningen allerede på lavere trinn som 4. og 5. klasse og oppover.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here