SPØRSMÅL & SVAR: Plutselig flyr pulsen opp på trening, dette til tross for at jeg trener som jeg pleier.

   
 
 

Spørsmål:
Hvorfor flyr pulsen min opp under joggingen? Vanligvis ligger pulsen på rundt 130 hjerteslag per minutt, men nå så flyr den plutselig opp i 150-180 hjerteslag per minutt, og det til tross for at jeg utfører den eksakt samme treningen.

Svar:
Dette er et klassisk symptom på systemisk overtrening. Treningen din har ført til at overskuddet i det indre (hjerte/blod/lunger/annet systemisk), har blitt overbelastet. Så fort dette skjer, vil ikke hjertet ha den samme styrken. Det blir rett og slett litt slitent, og detreduseres av treningsmengden din.

Så fort en gitt treningsmengde sliter ut overskuddet til hjertet, så vil den samme treningsmengden plutseliginnvirke som større på hjertet. For å opprettholde treningen, såmå hjertet nå ta i mer og hente mer fra sitt slitne jeg, og dermed flyr pulsen opp.

   
A Healthy heart: Jo større og sterkere hjertet blir,
til lavere vil pulsen være.
 

Når du er sliten, vil din daglige belastning kunne innvirke på deg som større. Dette gjelder både fysisk og psykisk.

Bli ikke urolig fordi jeg skriver at hjertet er slitent når pulsen flyr opp. Det er kun snakk om at hjertets positive overskudd er blåst ut. Hjertemuskelen kan yte mye, mye mer, så det er ingen fare. Hjertet ditt befinner seg i en mild form av overtrening (systemisk), og er således i den negative delen av treningsgrunnlaget sitt.

For å komme på bane igjen med trening som gir framgang systemisk, så må du legge inn en hvilepause fra treningen din. Jeg anbefaler at du tar deg fjorten dager fri. Start deretter på en noe lavere treningsmengde og hold mer tilbake på innsatsen. Skulle den lette, gode og positive treningspusten/pulsen forsvinne, og bli erstattet av en tung, negativ og slitende pust/puls, så må du legge inn en ny pause igjen.

Overtrening må unngås hvis man ønsker seg framgang fra treningen. Musklene er nødt til å ha overskuddet på plass, for at økning skal kunne skje.