Utøvere må ikke hvile ti døgn mellom hver økt på samme muskelgruppe, da dette vil skjære seg i forhold til innhentingstiden til bindevevet. Ti døgns hvile mellom hver økt, betyr belastningsskader og/eller overrivninger.

Muskelen har 10 døgn restitusjonsperiode
Når økningen av treningsmengden ikke er avpasset, men snarere en treningsmengde som ukontrollert påføres som alt det organismen klarer, betyr at det etter så lite som 1 økt kan bikke over og ned i overtrening, og dermed er 10 hviledøgn nødvendig før muskulaturen igjen er uthvilt og treningsklar. Dette går fint an å gjøre enkeltvise uker her og der, ja da er det ikke farlig å ta hele 14 dager fri. Men saken stiller seg helt annerledes dersom du begynner å kjøre deg helt ut, kombinert med at du hviler 10 døgn før du trener samme muskelgruppe igjen. Da begynner du å jobbe deg mot belastningsskader og/eller over-rivninger. For bindevevet har ikke lik restitusjonstid. Bindevevet har bare 7 døgn restitusjonstid (fra maksimal tålbar belastning til helt uthvilt og må trenes igjen).

Bindevevet har restitusjonstid på 7 døgn
Muskelvevet og bindevevet er to forskjellige typer vev . Mens muskelen er motoren, er bindevevet kroppens tauverk, bindevevet setter motor og hjul (bein) sammen. Når muskelen trekker seg sammen, trekker dette i bindevevet og forårsaker belastning på bindevevet. Bindevevet fungerer etter samme overskuddsprinsipp som muskulaturen, og det er at cellene i sin idealtilstand (helt uthvilt), har et lite overskudd i seg som er over det treningsgrunnlaget som eksakt skal til for å utføre den treningen/belastningen som kroppen er tilpasset. Når du trener, belaster du bare litt mer enn det kroppen er vant til og tilpasset, og da fører dette til at dette lille overskuddet, reduseres. Med en gang dette lille overskuddet reduseres, så setter kroppen i gang for å bygge opp igjen dette omtalte lille overskuddet. På denne måten så øker treningsgrunnlaget oppover. Det gjelder å ta ut bare litt eller hele overskuddet, men ikke mer. Mer belastning som tar hele overskuddet + mer, betyr at det oppstår smerte og ubehag i vevet, dvs. vevet blir fysisk skadet og redusert: Dette bør utøveren forsøke å unngå.

Restitusjonstiden er forskjellig og det betyr her at bindevevet vil sakte akterut
Dersom utøveren hviler i 10 døgn, så er dette helt i orden hva angår muskelvevet. Med bindevevet er det imidlertid verre, for her er vevet uthvilt og må ha ny treningsbelasting dersom treningsgrunnlaget ikke skal begynne å gå tilbake ned over igjen. Etter en uke (7 døgn), så er bindevevet uthvilt og treningsklart igjen. Men her fortsetter altså utøveren å hvile i 3 døgn til. Det betyr at bindevevet mister nesten halve økningen sin (rundt 40% – jeg er elendig å regne). Dette betyr uke for uke at framgangen til muskelvevet er 100%, så er framgangen til bindevevet bare rundt 40%. Denne skjevheten vil etter X antall uker medføre at det oppstår belastningsskader og/eller overrivninger, for muskelen vil bli sterkere og sterkere enn bindevevet.