MANGE TRENER VELDIG HARDT: Man ser denne voldsomme innsatsen på trening hos både utholdenhetsutøvere og styrke- kroppsbyggingstrenende. Hardtreningen er trolig den største grunnen til overtrening og stagnasjon utøvere i dag opplever.

 

 

   
TENNIS: De kan gi full gass, men også
her er det vanlig å trene lettere for å på
den måten kunne trene oftere.
 

Innenfor så godt som all idrett og sport, inneholder muligheten for at utøveren overtrener og dermed framgangsmessig stagnerer. I svært mange tilfeller er det ikke treningsmengdens innhold av øvelser og treningshyppigheten som fører til de utebliende resultatene, men innsatsen det trenes med. Det trenes rett og slett for hardt.

Økning av innsats gir raskt økende treningsmengde
Innsatsen og økning av denne, innebærer en inntil meget rask økning av treningsmengden, så innsatsen man trener med, den må nøye påpasses, overvåkes og styres.

Å trene hardt gir bedre resultater?
Dette er en tro og myte som sitter ganske sterkt innprentet hos mange. Man tror at hardtrening skal gi ikke bare framgang, men større framgang enn om man trener lettere. Dette er en tro/myte, som ikke stemmer. Store muskler kan bygges like godt med flere treninger og da lavere innsats. Trener du eksempelvis jogging, og du tar deg skikkelig ut, så kan denne enkeltstående joggeturen kreve opptil 7-10 døgn hvile før organismen igjen er oppladet og treningsklar igjen. Har du derimot bare hatt en joggetur som var lett å gjennomføre, så kan du være uthvilt og klar for neste trening allerede dagen etter.

   
 
 

Maksimal innsats
Å trene så hardt som mulig kan i perioder være nødvendig for å for eksempel bygge opp formtopp til kommende konkurranse/topp-prestasjon. Hardtrening kan også gi utøveren en god følelse/tanke på at denne nå har utført en ”skikkelig” treningsøkt.

trim.no anbefaler deg å ta en kikk på vårt hefte som heter “Maksimal Framgang”. Her vil du finne rikholdig forklart hvordan kroppen svarer på trening. Heftet inneholder basis-kunnskap som enhver utøver bør være seg kjent med.